CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

zondag 31 augustus 2008

#127 - 128 Mooi OOsterhout / Beautiful Oosterhout

Eindelijk weer creatief bezig geweest.
De afgelopen 2 weken ben ik 's avonds blij als ik op de bank zit; ik moet echt weer terug in mijn ritme komen.
Dat je dat helemaal kwijt raakt in 6 weken.....

Zoals je misschien weet, fiets ik graag.
Ik heb tijdens de vakantie veel gefietst en veel foto's gemaakt van wat we tegenkwamen.
't Viel mij op hoe mooi de gemeente Oosterhout is.

Deze LO zat al enige tijd in een album te wachten op de juiste foto's.
Hij komt uit de HTK van AkkeFietje van mei 2007.
*
I've finally been creative again.
The past 2 weeks I've been happy just sitting on my couch at night; I really need to get back into my routine.
Amazing that you can loose that in only 6 weeks.....

As you may know, I love to ride my bike.
During my vacations I rode my bike a lot and I made a lot of photos of the things we saw.
I noticed how beautiful my city Oosterhout is.

This LO was in an album waiting for the right photos.
It's from the HTK by AkkeFietje of May 2007.

1e schooldag (-weken) / 1st day (weeks) of school

Het is toch elk jaar weer heel spannend, die 1e schooldag.
Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar zeker ook voor de juf!
De laatste nacht van de vakantie slaap ik altijd slecht. Bang dat ik dingen vergeten ben? Bang dat ik me verslaap?
Na al die jaren in het onderwijs weet ik het nog niet. Maar slecht slapen doe ik!

's Morgens vroeg er uit, vroeg naar school en nog een laatste blik in het lokaal.
Na de koffie komen de kinderen binnen.
2 van hen hebben het heel moeilijk, ze staan te huilen en willen hun papa of mama eigenlijk niet los laten.
Hoe moeilijk het ook is voor de papa's en mama's, ze moeten er op vertrouwen dat het goed komt en weggaan. Hoe moeilijk dat ook is.....

Onverwachts beginnen we de dag met een verjaardag.
Er staat niets klaar, er is geen kroon, geen kaart om mee langs de juffen te gaan, een heel erg uitgeklede verjaardag dus.
Heel jammer voor het kind dat vorige week jarig was.
Maar we konden vanwege de traktatie niet wachten tot 's middags.

Terwijl ze hun druifjes eten, lees ik het verhaal voor van Rik.
Rik gaat voor het eers naar groep 3, maar hij vindt het heel eng omdat hij nog niet kan lezen.
Een geweldig verhaal om groep 3 mee te beginnen, want in elke groep zitten kinderen die dit heel goed herkennen!

Ze leren het woordje 'ik' en gaan aan de slag met een ik-boekje.
Dat mag ook vandaag al meteen mee naar huis.
Kunnen ze laten zien wat ze gedaan hebben vandaag.
Er wordt ook nog gerekend en geschreven.
En gelukkig is er ook tijd om te spelen!

Wij werken niet klassikaal, de kinderen krijgen een taakkaart waarop staat wat ze moeten doen op een dag. Ze mogen zelf kiezen in welke volgorde ze hun werk doen.
Natuurlijk laat ik de 1e weken alles eerst zien in de kring. Zo'n taakkaart lezen is nog best moeilijk.
Alhoewel elk jaar de meeste kinderen na een week al heel goed weten hoe het werkt.

Nadat ze hebben gedaan wat 'moet', is er altijd nog genoeg tijd voor wat 'mag'.
In de loop der weken wordt het werk op de taakkaart uitgebreid, er komen steeds meer werkjes bij.
En tussen de taakkaarten is verschil. Als kinderen meer aankunnen, krijgen ze meer.
En kinderen die daar nog niet aan toe zijn, krijgen minder/ander werk.
Het werk en de instructie is op niveau.
Nu is de instructie nog veel met de hele groep in de kring.
Maar langzamerhand gaat dat veranderen.
Blijft een groepje langer in de kring voor extra instructie en gaat de rest al aan het werk.
Maar zo ver zijn we nog niet!

Ondanks dat ons verschil met groep 2 kleiner is dan op de meeste scholen, blijft het verschil groot.
En moeten de kinderen heel erg wennen, maar na 2 weken zijn de kinderen al aardig gewend.
De juf ook. Ik zie welke kinderen mijn hulp harder nodig hebben dan anderen.
Ik vind het altijd zo geweldig om te zien dat een groot deel van de kinderen 'vanzelf' gaat.
Als ik ze maar genoeg uitdaag, dan ontwikkelen ze zich.
En ik? Ik heb mijn handen vrij voor de kinderen die mij nog heel hard nodig hebben.
*
It's always exciting, that 1st day of school.
Not just for the kids and their parents, but also for the teacher!
I always have a bad night sleeping on the last night of vacations. Afraid I forgot something? Afraid I'll oversleep?
After all these years in education I still don't know. But sleeping is hard that night!

An early start in the morning, going to schoole early, taking a last look of the room.
After coffee the kids come in.
2 of them are having a real hard time, they are crying and don't want to let go of their mom or dad.
As difficult as it is for the moms and dads, they have to trust that everything will be okay and leave.
As hard as that is.....

We are having an unexpected birthdayparty.
Nothing is prepared, no crown, no card to use when he visits the other teachers, a very small party.
Too bad for the boy who had his birthday last week.
But because of the gifts he made, we couldn't wait intil the afternoon.

While they are eating their grapes, I read a story about Rik.
Rik is going to 1st grade for the 1st time, but he's afraid, 'cause he can't read yet. (Perfectly normal in the Netherlands.)
A great story to start the 1st day with, 'cause in every class there are kids who really relate to Rik!

The learn the word 'ik' (=I) and they make an I-book that they can take home today to show what they did.
We also do math and writing.
And there is luckily also time to play!

Our system works differently than most schools.
We don't all do the same work at the same time.
They get a card that tells them what work they have to do on a day. They can choose in which order they want to do their work.
The 1st weeks I show them everything they have to do when we sit in a circle. (I'm wondering what the name for that is in english. Maybe someone can help me with this.)
And each year a lot of the kids know how to work with their card after only 1 week.

After doing what they 'have' to do, there's still enough time to do what they 'want' to do.
In the coming weeks the work they have to do will increase.
And there's a difference in the cards. Kids that can handle more already get more work.
And the once that are not ready yet, get less/different work.
The work and the instructions they get are at their level.
Now the instructions are mostly with the whole group in the circle.
But slowly this will change.
A group will stay in the circle for some extra instruction and the others will start on their work.
But we are not there yet!

Despite the fact that the difference between Kindergarten and 1st grade is not as big as it is in most schools, there's still a big difference.
And the kids really have to get used to the way we work, but after 2 weeks, most of them have settled in.
And so has the teacher. I see who need my help more than others.
It's always so amazing to see, that a large part of a class develope by 'themselves'.
As long as I challenge them enough, they will develope.
And me? I ahve my hands free for those who really need my help a lot.

zondag 17 augustus 2008

Ik ben er klaar voor! / I'm ready for it!

De laatste dingen hier in huis zijn gedaan.....
De laatste spullen die mee moeten staan klaar.....
Ik ben gisteren naar de kapper geweest.....
Ik ben klaar voor het nieuwe schooljaar!

Maar wat zijn die 6 weken snel omgegaan!
Ik heb veel gedaan, veel gezien, veel gefietst, veel genoten.....
6 weken was echt veel te weinig!
*
The last things in my house are done.....
The last things I have to take with me are ready.....
I went to the hair-salon yesterday.....
I'm ready for the new schoolyear!

But boy, did those 6 weeks fly by!
I did a lot, saw a lot, did a lot of biking, did a lot of enjoying.....
6 weeks just wasn't enough!

And the winner is.....

Ik zal eerst uitleggen hoe ik aan de winnaar gekomen ben.
Ik heb alle reacties geprint en ze van een nummer voorzien.
Iedereen die een berichtje had geplaatst op haar blog kreeg 2 opeenvolgende nummers.
Op een aantal blogs heb ik geen berichtje kunnen vinden, dus die hebben 1 nummer gekregen.

45 mensen hebben gereageerd in 49 reacties, maar 4 hebben er 2 berichtjes achter gelaten.
Natuurlijk hebben ze niet voor 2 reacties een nummer gekregen.

Daarna heb ik via Random.org een nummer gekregen.
*
First I'll explain how I come to this winner.
I printed all the posts and gave them a number.
Everyone who left a message on her blog got 2 consecutive numbers.
I couldn't find a message on some blogs, so they only got 1 number.

45 people left me 49 messages, but 4 left 2.
Of course they didn't get numbers for both.

After that I used Random.org to get a number.


En de winnaar is.....
*
And the winner is.....

Random Integer Generator
Here are your random numbers:19
Timestamp: 2008-08-17 18:23:17 UTC


Bij nummer 19 hoort het bericht van Anja (Jandokan).
Gefeliciteerd!
Je kunt me via 'mijn profiel' een mailtje sturen.
*
Number 19 is the post by Anja (Jandokan).
Congrats!
You can sent me an e-mail from 'my profile'.


Bedankt allemaal voor het meedoen!
*
Thank you all for participating!

Blog-candy

Om 20.00 uur sluit ik de inschrijving voor mijn blog-candy.
Ik zal zsm daarna laten weten wie gewonnen heeft.

Eerst nog een lekker kopje koffie! ;0))
*
I'm going to close the chance to enter for my blog-candy at 8 p.m. (Central European Time).
As soon as I can after that, I'll announce the winner.

First a nice cup of coffee! ;0))

dinsdag 12 augustus 2008

Award

Deze award heb ik gekregen van Lia.
Dank je wel, ik voel me zeer vereerd!
*
I recieved this award from Lia.
Thank you, I'm honored!


The rules of the award are:
1. The winner can put the logo on her blog.
2. Link the person you received your award from.
3. Nominate at least 7 other blogs.
4. Put links of those blogs on yours.
5. Leave a message on the blogs of the girls you’ve nominated.
I like to nominate:

Thea, Francine, Jeanet, Margriet, Tanja, Marjolein en Mireille.

Later vandaag laat ik even een berichtje op hun blog achter.
Moet nu naar school, de laatste loodjes voordat het nieuwe schooljaar begint.
*
I'll leave a message on their blogs later today.
I have to go to school now and do the last things before the new year starts.

maandag 11 augustus 2008

Sketch Saturday


Ik heb gewoon een ander kaartje gemaakt op de achterkant van de voorkant.
Snap je 't nog? ;0))
Ik kan geen dikke dingen op mijn kaarten gebruiken, want anders wordt het erg onhandig om in mijn agenda te schrijven.

Vandaar de bloemen die wel op de agenda, maar niet op het kaartje zitten.

Dit kaartje heb ik gemaakt aan de hand van de schets van deze week van Sketch Saturday.
Ook weer een erg leuke schets om te gebruiken!
*
I just made another card on the back of the front.
Get it? ;0))
I can't put anyting bulky on my cards, 'cause that will make it hard to write in my dayplanner.

That's why there are flowers on the dayplanner and not on the card.

This card was made using this weeks sketch by Sketch Saturday.
Again a real nice sketch to use!

Cute Card Thursday + sketch Katharina


De voorkant van mijn agenda heb ik gemaakt voor de challenge van Cute Card Thursday.
Hun challenge deze week is 'The two of us'.
2 Bella's vallen daar zeker onder!

Ik heb ook een schets van Katharina gebruikt voor deze kaart.
Het is de schets die zij gemaakt heeft voor Papertake Weekly.
Ik ben helaas wel te laat om 'm mee te laten tellen voor deze challenge.

Ik wil ook voor de andere kaarten voor in mijn agenda gebruik maken van challenges.
Hopelijk komen er snel een paar aan waar ik iets mee kan!
*
I made the front of my dayplanner for the challenge at Cute Card Thursday.
Their challenge this week is 'The two of us'.
2 Bella's certainly fall in that category.

I also used a sketch by Katharina for this card.
It's the sketch she made for Papertake Weekly.
Unfortunatly I'm to late to participate in this challenge.

I want to use more challenges for the other cards that will be in my dayplanner.
Hopefully there will be a few soon that I can use!

Agenda / Dayplanner 2008-2009

Ik wilde vandaag eigenlijk naar school gaan, maar ik voel me niet helemaal tof.
Ik heb weer last van mijn bijholtes en alles wat daarmee samenhangt; hoofdpijn, lusteloos.
Maar goed, voor ik een oud mannetje ben is het over! ;0))

Ik ben eindelijk begonnen aan mijn agenda voor het komende schooljaar.
Na een aantal scrapagenda's, maak ik dit jaar een stempelagenda.
En wel met mijn Bella-stempels.
Ook eindelijk mijn 5th Avenue uit het stof getrokken.
*
I wanted to go to school today, but I don't feel real great.
My sinusses are acting up again and everything that goes with that; headache, tired.
But anywho, that will all be over befoe I'm an old man! ;0))

I finally started on my dayplanner for the upcoming schoolyear.
After a few scrapdayplanners, I'm making a stampdayplanner this year.
With my Bella's.
And finally dusted of my 5th Avenue.

zaterdag 9 augustus 2008

Disappearing Act - # 126


Ik heb heel wat afgezien met dit albumpje.
Niet het albumpje op zich, maar met het vastmaken van de spiralen; die bleven maar losschieten!
*
I had a real hard time with this mini-album.
Not the album in it self, but with attatching the spirals; they kept coming off!

Dit was ook een project van Karen Burniston.
*
This was also a project by Karen Burniston.

vrijdag 8 augustus 2008

Nieuw uiterlijk / New look

Wat vindt je van de make-over van mijn blog?
Ik wilde al een tijdje eens wat anders en toen vond ik via een ander blog dit.
Ik vind het helemaal geweldig!

Alleen is de pot met goud waar de vlinder op weg naartoe is weg.
Maar dat mag de pret niet drukken!

Wil je ook het uiterlijk van je blog veranderen?
Klik dan links bovenin. Je kunt uit heel veel verschillende achtergronden kiezen.
Veel plezier!

*
What do you think of the make-over of my blog?
I wanted to change it for a while and then I found this through another blog.
I think it's awesome!

It's just that the pot of gold that the butterfly is going to is gone.
But whose looking?

If you want to change the look of your blog to, click in the upper-left corner.
There are many different backgrounds to choose from.
Have fun!

woensdag 6 augustus 2008

Katharina's blog-candy

Katharina geeft een geweldige set stempels weg omdat ze 100.000 hits op haar blog heeft gehaald.
Haar blog is zeker een bezoekje waard!
En ook haar on-line winkel Whiff of Joy moet je zeker eens bekijken.
*
Katharina is giving away an amazing set of stamps because she hit 100,000 on her blog.
Her blog is really worth a visit!
And you should also check out her on-line store Whiff of Joy.

dinsdag 5 augustus 2008

Karen's blog-candy

Vond er ineens nog 1, blog-candy van Karen.
Zij is 1 van de getalenteerde dames die ontwerpen maakt voor de stempels van Spiral Whisper.
Om te vieren dat haar nieuwe stempels uit zijn, geeft zij 2 van haar stempels als candy weg.
*
Found another one, blog-candy by Karen.
She is 1 of the talented ladies who makes designs for the stamps of Spiral Whisper.
To celebrate the release of her new stamps, she's giving away 2 of them.

More blog-candy

Ik heb nog wat blogs gevonden waarop ze blog-candy weggeven.
't Ziet er allemaal zeer yummy uit!
En die van Ria is maar afwachten; ik ben dol op verrassingen!

Bij beide dames moet je ook echt even de tijd nemen om hun werk te bewonderen.
*
I found a few blogs where they give away blog-candy.
It all looks very yummy!
And Ria's is a surprise; I just love surprises!

With both ladies you really have to take the time to admire their work.

Carla: http://moralia.wordpress.com/
Ria: http://dragonmagicscrapkaarten.blogspot.com/

zondag 3 augustus 2008

Fietstocht / Bike-ride (Long post, sorry!)

Ik houd van suffe dingen. Ik ben niet te groot om dat toe te geven.
1 van de dingen waar je mij een groot plezier mee kan doen, is een fietstocht door ons mooie Brabantse (Nederlandse) land. (Nog even en ik zing erbij..... "Het leven is goed.....")
*
I love corny things. I'm not to big to admit that.
1 of the things that you can really please me with is a bike-ride through our beautifull dutch counrty-sight.

Vroeger was fietsen een noodzakelijk kwaad om van A naar B te komen. Door weer en wind.
Die tijd hebben we allemaal gehad voor we op ons 18e eindelijk dat felbegeerde roze papiertje mochten halen. (Een roze papiertje wat overigens geen papiertje meer is, maar een kaartje. Wel heel handig om even in je zak te steken als je de stad in loopt. Maar dat is een ander verhaal.)

Een paar jaar geleden ben ik met een collega een paar keer naar school gefietst, een ritje van zo'n 45 minuten. Heerlijk, maar alleen als het lekker weer is.
(Sorry, maar ik ga niet meer door weer en wind nu ik dat roze kaartje eenmaal heb!)
*
In the past going by bike was a necessary evil to get from A to B. hrough rain or shine.
We all lived those days until we were able to get that desired pink piece of paper when we are 18. (A piece of paper that is no longer a piece of paper but a credit-card size card. Easy to take with you when you go shopping. But that's another story.)

A few years ago I rode to school with a co-worker, a ride of some 45 minutes. Enjoyabl, but only when the weather is nice.
(Sorry, but I don't go through rain or shine now I have that pink piece of paper!)


Sinds iets meer dan een jaar vind ik het ook heerlijk om gewoon een 'rondje om' te fietsen en daarnaast sta ik natuurlijk nog een aantal keer per week op de pedalen van een fiets die geen centimeter vooruit komt, aka spinning.
*
Since a little over a year I like to just drive 'around' and I also get on the pedals of a bike that doesn't move an inch a few times a week, aka spinning.


Hier in de gemeente zijn verschillende fietsroutes uitgezet. 1 ervan is de route 'Langs campings en kanalen'.
Je komt dan langs 9 (mini)campings en 2 kanalen hier in de gemeente.
Elk jaar wordt er een dag gekozen waarop die campings hun deuren openen voor het publiek. Ze organiseren dan ook allemaal iets.
Vandaag was die dag en ik ben met mijn moeder (Hoi, mams!) heerlijk gaan fietsen.
*
In our town there are different routes that you can take by bike. 1 of them is the route 'Past campsites and canals'. (Yeah, Amsterdam is not the only place where we have canals!)
You pass 9 (mini)campsites and 2 canals around town.
Every year a day is choosen when those campsites open their doors for the public. They all organise something that day.
Today was that day and my mom (Hi, mom!) and me went on a glorious ride.

Je ziet dan weer hoe mooi ons Brabant (Nederland) is.
Hoeveel groen er nog is, als je die snelweg maar afgaat.
Wij wonen dit jaar al 35 jaar in Oosterhout en ik ben vandaag op plekken geweest waar ik nog nooit eerder geweest ben.
*
You see how beautifull Holland is.
How much green there is to see, if you just get of the freeway.
We've lived in Oosterhout for 35 years this year and I have been to places where I've never been before.

Ik houd zelf helemaal niet van kamperen.
Ik ben een luxe-paard en heb op vakantie hotels en personeel nodig.
Maar als ik zou kamperen, dan zou ik op 1 van die mini-campings willen staan.
Dat ziet er een stuk gemoedelijker en gezelliger uit dan die grote.
Daar staat iedereen op elkaars lip en op die mini-campings heb je ruimte om je tent/caravan heen.
*
I don't like camping.
I'm a luxury-kid and need hotels and staff on my vacations.
But if I were a camper, I would stay at 1 of those mini-campsites.
They look more friendly and more cozy than the big sites.
There everyone is so close together and on the mini-campsites there is still some room around your camper/tent.

Bij elke camping kreeg je wel iets: een snoepje/ijsje, wat te drinken, een kopje heerlijke tomatensoep.
Even een minuutje rust.

We zijn op de goede plek begonnen, want wij eindigden bij het pannenkoekhuis/camping 'De Hannebroek'.
En daar stonden ze pannenkoeken te bakken voor alle fietsers.
Die hadden we wel verdiend!
*
They gave you something at each campsite: candy/ice-cream, something to drink, a cup of delicious tomato-soup.
A little break.

We started at the right place, 'cause we ended up at pancakehouse/camping 'De Hannebroek'.
And they were making pancakes for all the riders.
We had earned that one!

En deze had ik ook verdiend:
*
And I had earned this one to:

Een caramel-sundea van de Mac! * A caramel-sundea from McDonalds!

Al met al hebben we zo'n 40 kilometer gefietst.
Volgende week gaan we weer zo'n stuk fietsen.
Heerlijk!
*
All in all we rode about 25 miles.
Next week we'll take another spin.
Bliss!

Debbie's blog-candy

Debbie geeft ook al stempels weg!
Ik word daar allemaal zo hebberig van..... ;0))

Ook weer een blog die echt de moeite van een bezoekje waard is.
*
Debbie is also giving away stamps!
I always get so greedy when they do that..... ;0))

Another blog that's worth a visit.

Alex's blog-candy

Alex geeft ook al zo'n geweldige Spiral Whisper-stempel weg.
Die zijn toch wel heel tof!
(Je moet je nog wel even snel opgeven, zondag wordt de winnaar al bepaald.)
*
Alex is also giving away a Spiral Whisper-stamp.
Those are pretty awesome!
(You have to enter quickly, she'll draw a winner sunday.)

zaterdag 2 augustus 2008

Fabrizio's blog-candy

Fab is de eerste man die ik tegen kom die kaarten maakt.
Hij zal vast niet de enige zijn, maar wel de enige waar ik van weet! ;0))

Hij heeft een hele leuke challenge om elke maand op de 25e een kerstkaart te maken.
Ik ga meedoen!
Ben ineens dol op challenges!

Hij geeft geweldige blog-candy weg; een Fiskars multi-tool-taxi.
Alleen de naam is al geweldig!
*
Fab is the first guy I find on the web that makes cards.
I'm sure he's not the only one, but the only one I know of! ;0))

He has a real nice challenge to make a card every 25th of the month.
I'm going to enter!
Love those challenges!

He's giving away amazing blog-candy; a Fiskars multi-tool-taxi.
The name alone is awesome!

Janet's blog-candy

Janet viert en 15.000 hits op haar blog en haar stempels die worden uitgegeven door Spiral Whisper.
Gefeliciteerd, Janet!
*
Janet is celebrating and the 15,000 hits on her blog and the release of her own stamps by Spiral Whisper.
Congrats, Janet!

Tanja's blog-candy

Tanja heeft 5000 hits gehaald sinds maart en viert dat met geweldige blog-candy; stempel-afdrukjes van Hangler-Stangler! (En je weet wie die nog niet heeft!)

Als je daar toch bent, moet je gelijk eens naar haar kaarten kijken!
*
Tanja got 5,000 hits on her blog since march and she's celebrating that by giving away some amazing blog-candy; Hangler-Stangler images! (And you know who doesn't have those yet!)

When you're overthere you really have to look at her cards!

vrijdag 1 augustus 2008

Daring Cardmakers + #125


De challenge op Daring Cardmakers is deze week om 'oud' materiaal te gebruiken.

Dit Chatterbox-papier vind ik oud genoeg. ;0))
*
The challenge at Daring Cardmakers this week is to use 'old' stuff.
I think this Chatterbox-paper is old enough. ;0))

Met deze 4 kaartjes zit ik op de helft van de challenge.
Klinkt lekker!

*
With these 4 cards I'm halfway through the challenge.
Sounds nice!


Bev's blog-candy

Bev heeft ook al een heleboel hits op haar blog gehad en viert dat met het weggeven van wat blog-candy.

Ik ben helemaal weg van die stempelafdrukken, van HanglerStangler heb ik nl nog helemaal niks! ;0))
*
Bev has had so many hits on her blog, that she's celebrating it with blog-candy.

I really love those stamped images, I don't have any of those HanglerStangler stamps yet! ;0))

#123 - 124


Eigenlijk wilde ik een mini-albumpje maken met de foto's van de 7-in-7 challenge van Creative Buzz.
Maar van de week, een keer 's nachts, kwam het idee om er toch een LO van te maken.
En hij is precies geworden zoals ik toen al voor me zag.

Op zich een lekker makkelijke LO om te maken.
Zal ik wel eens vaker doen op deze manier.

Ik merk dat ik vaker foto's zo plak dat ze op beide pagina's zitten.
Deed ik eerst nooit, terwijl ik dit toch geregeld zie in de tijdschriften.
*
I wanted to make a mini-album with the photos from the 7-in-7 challenge from the Creative Buzz.
But earlier this week, at night one time, I got the idea to make a LO with them.
And it turned exactly as I pictured iy.

An easy LO to make.
I'll do it more often this way.

I notice that more and more I put photos in a way that they are attached on both pages.
Didn't do that before and I see that in the magazines all the time.

zondag 31 augustus 2008

#127 - 128 Mooi OOsterhout / Beautiful Oosterhout

Eindelijk weer creatief bezig geweest.
De afgelopen 2 weken ben ik 's avonds blij als ik op de bank zit; ik moet echt weer terug in mijn ritme komen.
Dat je dat helemaal kwijt raakt in 6 weken.....

Zoals je misschien weet, fiets ik graag.
Ik heb tijdens de vakantie veel gefietst en veel foto's gemaakt van wat we tegenkwamen.
't Viel mij op hoe mooi de gemeente Oosterhout is.

Deze LO zat al enige tijd in een album te wachten op de juiste foto's.
Hij komt uit de HTK van AkkeFietje van mei 2007.
*
I've finally been creative again.
The past 2 weeks I've been happy just sitting on my couch at night; I really need to get back into my routine.
Amazing that you can loose that in only 6 weeks.....

As you may know, I love to ride my bike.
During my vacations I rode my bike a lot and I made a lot of photos of the things we saw.
I noticed how beautiful my city Oosterhout is.

This LO was in an album waiting for the right photos.
It's from the HTK by AkkeFietje of May 2007.

1e schooldag (-weken) / 1st day (weeks) of school

Het is toch elk jaar weer heel spannend, die 1e schooldag.
Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar zeker ook voor de juf!
De laatste nacht van de vakantie slaap ik altijd slecht. Bang dat ik dingen vergeten ben? Bang dat ik me verslaap?
Na al die jaren in het onderwijs weet ik het nog niet. Maar slecht slapen doe ik!

's Morgens vroeg er uit, vroeg naar school en nog een laatste blik in het lokaal.
Na de koffie komen de kinderen binnen.
2 van hen hebben het heel moeilijk, ze staan te huilen en willen hun papa of mama eigenlijk niet los laten.
Hoe moeilijk het ook is voor de papa's en mama's, ze moeten er op vertrouwen dat het goed komt en weggaan. Hoe moeilijk dat ook is.....

Onverwachts beginnen we de dag met een verjaardag.
Er staat niets klaar, er is geen kroon, geen kaart om mee langs de juffen te gaan, een heel erg uitgeklede verjaardag dus.
Heel jammer voor het kind dat vorige week jarig was.
Maar we konden vanwege de traktatie niet wachten tot 's middags.

Terwijl ze hun druifjes eten, lees ik het verhaal voor van Rik.
Rik gaat voor het eers naar groep 3, maar hij vindt het heel eng omdat hij nog niet kan lezen.
Een geweldig verhaal om groep 3 mee te beginnen, want in elke groep zitten kinderen die dit heel goed herkennen!

Ze leren het woordje 'ik' en gaan aan de slag met een ik-boekje.
Dat mag ook vandaag al meteen mee naar huis.
Kunnen ze laten zien wat ze gedaan hebben vandaag.
Er wordt ook nog gerekend en geschreven.
En gelukkig is er ook tijd om te spelen!

Wij werken niet klassikaal, de kinderen krijgen een taakkaart waarop staat wat ze moeten doen op een dag. Ze mogen zelf kiezen in welke volgorde ze hun werk doen.
Natuurlijk laat ik de 1e weken alles eerst zien in de kring. Zo'n taakkaart lezen is nog best moeilijk.
Alhoewel elk jaar de meeste kinderen na een week al heel goed weten hoe het werkt.

Nadat ze hebben gedaan wat 'moet', is er altijd nog genoeg tijd voor wat 'mag'.
In de loop der weken wordt het werk op de taakkaart uitgebreid, er komen steeds meer werkjes bij.
En tussen de taakkaarten is verschil. Als kinderen meer aankunnen, krijgen ze meer.
En kinderen die daar nog niet aan toe zijn, krijgen minder/ander werk.
Het werk en de instructie is op niveau.
Nu is de instructie nog veel met de hele groep in de kring.
Maar langzamerhand gaat dat veranderen.
Blijft een groepje langer in de kring voor extra instructie en gaat de rest al aan het werk.
Maar zo ver zijn we nog niet!

Ondanks dat ons verschil met groep 2 kleiner is dan op de meeste scholen, blijft het verschil groot.
En moeten de kinderen heel erg wennen, maar na 2 weken zijn de kinderen al aardig gewend.
De juf ook. Ik zie welke kinderen mijn hulp harder nodig hebben dan anderen.
Ik vind het altijd zo geweldig om te zien dat een groot deel van de kinderen 'vanzelf' gaat.
Als ik ze maar genoeg uitdaag, dan ontwikkelen ze zich.
En ik? Ik heb mijn handen vrij voor de kinderen die mij nog heel hard nodig hebben.
*
It's always exciting, that 1st day of school.
Not just for the kids and their parents, but also for the teacher!
I always have a bad night sleeping on the last night of vacations. Afraid I forgot something? Afraid I'll oversleep?
After all these years in education I still don't know. But sleeping is hard that night!

An early start in the morning, going to schoole early, taking a last look of the room.
After coffee the kids come in.
2 of them are having a real hard time, they are crying and don't want to let go of their mom or dad.
As difficult as it is for the moms and dads, they have to trust that everything will be okay and leave.
As hard as that is.....

We are having an unexpected birthdayparty.
Nothing is prepared, no crown, no card to use when he visits the other teachers, a very small party.
Too bad for the boy who had his birthday last week.
But because of the gifts he made, we couldn't wait intil the afternoon.

While they are eating their grapes, I read a story about Rik.
Rik is going to 1st grade for the 1st time, but he's afraid, 'cause he can't read yet. (Perfectly normal in the Netherlands.)
A great story to start the 1st day with, 'cause in every class there are kids who really relate to Rik!

The learn the word 'ik' (=I) and they make an I-book that they can take home today to show what they did.
We also do math and writing.
And there is luckily also time to play!

Our system works differently than most schools.
We don't all do the same work at the same time.
They get a card that tells them what work they have to do on a day. They can choose in which order they want to do their work.
The 1st weeks I show them everything they have to do when we sit in a circle. (I'm wondering what the name for that is in english. Maybe someone can help me with this.)
And each year a lot of the kids know how to work with their card after only 1 week.

After doing what they 'have' to do, there's still enough time to do what they 'want' to do.
In the coming weeks the work they have to do will increase.
And there's a difference in the cards. Kids that can handle more already get more work.
And the once that are not ready yet, get less/different work.
The work and the instructions they get are at their level.
Now the instructions are mostly with the whole group in the circle.
But slowly this will change.
A group will stay in the circle for some extra instruction and the others will start on their work.
But we are not there yet!

Despite the fact that the difference between Kindergarten and 1st grade is not as big as it is in most schools, there's still a big difference.
And the kids really have to get used to the way we work, but after 2 weeks, most of them have settled in.
And so has the teacher. I see who need my help more than others.
It's always so amazing to see, that a large part of a class develope by 'themselves'.
As long as I challenge them enough, they will develope.
And me? I ahve my hands free for those who really need my help a lot.

zondag 17 augustus 2008

Ik ben er klaar voor! / I'm ready for it!

De laatste dingen hier in huis zijn gedaan.....
De laatste spullen die mee moeten staan klaar.....
Ik ben gisteren naar de kapper geweest.....
Ik ben klaar voor het nieuwe schooljaar!

Maar wat zijn die 6 weken snel omgegaan!
Ik heb veel gedaan, veel gezien, veel gefietst, veel genoten.....
6 weken was echt veel te weinig!
*
The last things in my house are done.....
The last things I have to take with me are ready.....
I went to the hair-salon yesterday.....
I'm ready for the new schoolyear!

But boy, did those 6 weeks fly by!
I did a lot, saw a lot, did a lot of biking, did a lot of enjoying.....
6 weeks just wasn't enough!

And the winner is.....

Ik zal eerst uitleggen hoe ik aan de winnaar gekomen ben.
Ik heb alle reacties geprint en ze van een nummer voorzien.
Iedereen die een berichtje had geplaatst op haar blog kreeg 2 opeenvolgende nummers.
Op een aantal blogs heb ik geen berichtje kunnen vinden, dus die hebben 1 nummer gekregen.

45 mensen hebben gereageerd in 49 reacties, maar 4 hebben er 2 berichtjes achter gelaten.
Natuurlijk hebben ze niet voor 2 reacties een nummer gekregen.

Daarna heb ik via Random.org een nummer gekregen.
*
First I'll explain how I come to this winner.
I printed all the posts and gave them a number.
Everyone who left a message on her blog got 2 consecutive numbers.
I couldn't find a message on some blogs, so they only got 1 number.

45 people left me 49 messages, but 4 left 2.
Of course they didn't get numbers for both.

After that I used Random.org to get a number.


En de winnaar is.....
*
And the winner is.....

Random Integer Generator
Here are your random numbers:19
Timestamp: 2008-08-17 18:23:17 UTC


Bij nummer 19 hoort het bericht van Anja (Jandokan).
Gefeliciteerd!
Je kunt me via 'mijn profiel' een mailtje sturen.
*
Number 19 is the post by Anja (Jandokan).
Congrats!
You can sent me an e-mail from 'my profile'.


Bedankt allemaal voor het meedoen!
*
Thank you all for participating!

Blog-candy

Om 20.00 uur sluit ik de inschrijving voor mijn blog-candy.
Ik zal zsm daarna laten weten wie gewonnen heeft.

Eerst nog een lekker kopje koffie! ;0))
*
I'm going to close the chance to enter for my blog-candy at 8 p.m. (Central European Time).
As soon as I can after that, I'll announce the winner.

First a nice cup of coffee! ;0))

dinsdag 12 augustus 2008

Award

Deze award heb ik gekregen van Lia.
Dank je wel, ik voel me zeer vereerd!
*
I recieved this award from Lia.
Thank you, I'm honored!


The rules of the award are:
1. The winner can put the logo on her blog.
2. Link the person you received your award from.
3. Nominate at least 7 other blogs.
4. Put links of those blogs on yours.
5. Leave a message on the blogs of the girls you’ve nominated.
I like to nominate:

Thea, Francine, Jeanet, Margriet, Tanja, Marjolein en Mireille.

Later vandaag laat ik even een berichtje op hun blog achter.
Moet nu naar school, de laatste loodjes voordat het nieuwe schooljaar begint.
*
I'll leave a message on their blogs later today.
I have to go to school now and do the last things before the new year starts.

maandag 11 augustus 2008

Sketch Saturday


Ik heb gewoon een ander kaartje gemaakt op de achterkant van de voorkant.
Snap je 't nog? ;0))
Ik kan geen dikke dingen op mijn kaarten gebruiken, want anders wordt het erg onhandig om in mijn agenda te schrijven.

Vandaar de bloemen die wel op de agenda, maar niet op het kaartje zitten.

Dit kaartje heb ik gemaakt aan de hand van de schets van deze week van Sketch Saturday.
Ook weer een erg leuke schets om te gebruiken!
*
I just made another card on the back of the front.
Get it? ;0))
I can't put anyting bulky on my cards, 'cause that will make it hard to write in my dayplanner.

That's why there are flowers on the dayplanner and not on the card.

This card was made using this weeks sketch by Sketch Saturday.
Again a real nice sketch to use!

Cute Card Thursday + sketch Katharina


De voorkant van mijn agenda heb ik gemaakt voor de challenge van Cute Card Thursday.
Hun challenge deze week is 'The two of us'.
2 Bella's vallen daar zeker onder!

Ik heb ook een schets van Katharina gebruikt voor deze kaart.
Het is de schets die zij gemaakt heeft voor Papertake Weekly.
Ik ben helaas wel te laat om 'm mee te laten tellen voor deze challenge.

Ik wil ook voor de andere kaarten voor in mijn agenda gebruik maken van challenges.
Hopelijk komen er snel een paar aan waar ik iets mee kan!
*
I made the front of my dayplanner for the challenge at Cute Card Thursday.
Their challenge this week is 'The two of us'.
2 Bella's certainly fall in that category.

I also used a sketch by Katharina for this card.
It's the sketch she made for Papertake Weekly.
Unfortunatly I'm to late to participate in this challenge.

I want to use more challenges for the other cards that will be in my dayplanner.
Hopefully there will be a few soon that I can use!

Agenda / Dayplanner 2008-2009

Ik wilde vandaag eigenlijk naar school gaan, maar ik voel me niet helemaal tof.
Ik heb weer last van mijn bijholtes en alles wat daarmee samenhangt; hoofdpijn, lusteloos.
Maar goed, voor ik een oud mannetje ben is het over! ;0))

Ik ben eindelijk begonnen aan mijn agenda voor het komende schooljaar.
Na een aantal scrapagenda's, maak ik dit jaar een stempelagenda.
En wel met mijn Bella-stempels.
Ook eindelijk mijn 5th Avenue uit het stof getrokken.
*
I wanted to go to school today, but I don't feel real great.
My sinusses are acting up again and everything that goes with that; headache, tired.
But anywho, that will all be over befoe I'm an old man! ;0))

I finally started on my dayplanner for the upcoming schoolyear.
After a few scrapdayplanners, I'm making a stampdayplanner this year.
With my Bella's.
And finally dusted of my 5th Avenue.

zaterdag 9 augustus 2008

Disappearing Act - # 126


Ik heb heel wat afgezien met dit albumpje.
Niet het albumpje op zich, maar met het vastmaken van de spiralen; die bleven maar losschieten!
*
I had a real hard time with this mini-album.
Not the album in it self, but with attatching the spirals; they kept coming off!

Dit was ook een project van Karen Burniston.
*
This was also a project by Karen Burniston.

vrijdag 8 augustus 2008

Nieuw uiterlijk / New look

Wat vindt je van de make-over van mijn blog?
Ik wilde al een tijdje eens wat anders en toen vond ik via een ander blog dit.
Ik vind het helemaal geweldig!

Alleen is de pot met goud waar de vlinder op weg naartoe is weg.
Maar dat mag de pret niet drukken!

Wil je ook het uiterlijk van je blog veranderen?
Klik dan links bovenin. Je kunt uit heel veel verschillende achtergronden kiezen.
Veel plezier!

*
What do you think of the make-over of my blog?
I wanted to change it for a while and then I found this through another blog.
I think it's awesome!

It's just that the pot of gold that the butterfly is going to is gone.
But whose looking?

If you want to change the look of your blog to, click in the upper-left corner.
There are many different backgrounds to choose from.
Have fun!

woensdag 6 augustus 2008

Katharina's blog-candy

Katharina geeft een geweldige set stempels weg omdat ze 100.000 hits op haar blog heeft gehaald.
Haar blog is zeker een bezoekje waard!
En ook haar on-line winkel Whiff of Joy moet je zeker eens bekijken.
*
Katharina is giving away an amazing set of stamps because she hit 100,000 on her blog.
Her blog is really worth a visit!
And you should also check out her on-line store Whiff of Joy.

dinsdag 5 augustus 2008

Karen's blog-candy

Vond er ineens nog 1, blog-candy van Karen.
Zij is 1 van de getalenteerde dames die ontwerpen maakt voor de stempels van Spiral Whisper.
Om te vieren dat haar nieuwe stempels uit zijn, geeft zij 2 van haar stempels als candy weg.
*
Found another one, blog-candy by Karen.
She is 1 of the talented ladies who makes designs for the stamps of Spiral Whisper.
To celebrate the release of her new stamps, she's giving away 2 of them.

More blog-candy

Ik heb nog wat blogs gevonden waarop ze blog-candy weggeven.
't Ziet er allemaal zeer yummy uit!
En die van Ria is maar afwachten; ik ben dol op verrassingen!

Bij beide dames moet je ook echt even de tijd nemen om hun werk te bewonderen.
*
I found a few blogs where they give away blog-candy.
It all looks very yummy!
And Ria's is a surprise; I just love surprises!

With both ladies you really have to take the time to admire their work.

Carla: http://moralia.wordpress.com/
Ria: http://dragonmagicscrapkaarten.blogspot.com/

zondag 3 augustus 2008

Fietstocht / Bike-ride (Long post, sorry!)

Ik houd van suffe dingen. Ik ben niet te groot om dat toe te geven.
1 van de dingen waar je mij een groot plezier mee kan doen, is een fietstocht door ons mooie Brabantse (Nederlandse) land. (Nog even en ik zing erbij..... "Het leven is goed.....")
*
I love corny things. I'm not to big to admit that.
1 of the things that you can really please me with is a bike-ride through our beautifull dutch counrty-sight.

Vroeger was fietsen een noodzakelijk kwaad om van A naar B te komen. Door weer en wind.
Die tijd hebben we allemaal gehad voor we op ons 18e eindelijk dat felbegeerde roze papiertje mochten halen. (Een roze papiertje wat overigens geen papiertje meer is, maar een kaartje. Wel heel handig om even in je zak te steken als je de stad in loopt. Maar dat is een ander verhaal.)

Een paar jaar geleden ben ik met een collega een paar keer naar school gefietst, een ritje van zo'n 45 minuten. Heerlijk, maar alleen als het lekker weer is.
(Sorry, maar ik ga niet meer door weer en wind nu ik dat roze kaartje eenmaal heb!)
*
In the past going by bike was a necessary evil to get from A to B. hrough rain or shine.
We all lived those days until we were able to get that desired pink piece of paper when we are 18. (A piece of paper that is no longer a piece of paper but a credit-card size card. Easy to take with you when you go shopping. But that's another story.)

A few years ago I rode to school with a co-worker, a ride of some 45 minutes. Enjoyabl, but only when the weather is nice.
(Sorry, but I don't go through rain or shine now I have that pink piece of paper!)


Sinds iets meer dan een jaar vind ik het ook heerlijk om gewoon een 'rondje om' te fietsen en daarnaast sta ik natuurlijk nog een aantal keer per week op de pedalen van een fiets die geen centimeter vooruit komt, aka spinning.
*
Since a little over a year I like to just drive 'around' and I also get on the pedals of a bike that doesn't move an inch a few times a week, aka spinning.


Hier in de gemeente zijn verschillende fietsroutes uitgezet. 1 ervan is de route 'Langs campings en kanalen'.
Je komt dan langs 9 (mini)campings en 2 kanalen hier in de gemeente.
Elk jaar wordt er een dag gekozen waarop die campings hun deuren openen voor het publiek. Ze organiseren dan ook allemaal iets.
Vandaag was die dag en ik ben met mijn moeder (Hoi, mams!) heerlijk gaan fietsen.
*
In our town there are different routes that you can take by bike. 1 of them is the route 'Past campsites and canals'. (Yeah, Amsterdam is not the only place where we have canals!)
You pass 9 (mini)campsites and 2 canals around town.
Every year a day is choosen when those campsites open their doors for the public. They all organise something that day.
Today was that day and my mom (Hi, mom!) and me went on a glorious ride.

Je ziet dan weer hoe mooi ons Brabant (Nederland) is.
Hoeveel groen er nog is, als je die snelweg maar afgaat.
Wij wonen dit jaar al 35 jaar in Oosterhout en ik ben vandaag op plekken geweest waar ik nog nooit eerder geweest ben.
*
You see how beautifull Holland is.
How much green there is to see, if you just get of the freeway.
We've lived in Oosterhout for 35 years this year and I have been to places where I've never been before.

Ik houd zelf helemaal niet van kamperen.
Ik ben een luxe-paard en heb op vakantie hotels en personeel nodig.
Maar als ik zou kamperen, dan zou ik op 1 van die mini-campings willen staan.
Dat ziet er een stuk gemoedelijker en gezelliger uit dan die grote.
Daar staat iedereen op elkaars lip en op die mini-campings heb je ruimte om je tent/caravan heen.
*
I don't like camping.
I'm a luxury-kid and need hotels and staff on my vacations.
But if I were a camper, I would stay at 1 of those mini-campsites.
They look more friendly and more cozy than the big sites.
There everyone is so close together and on the mini-campsites there is still some room around your camper/tent.

Bij elke camping kreeg je wel iets: een snoepje/ijsje, wat te drinken, een kopje heerlijke tomatensoep.
Even een minuutje rust.

We zijn op de goede plek begonnen, want wij eindigden bij het pannenkoekhuis/camping 'De Hannebroek'.
En daar stonden ze pannenkoeken te bakken voor alle fietsers.
Die hadden we wel verdiend!
*
They gave you something at each campsite: candy/ice-cream, something to drink, a cup of delicious tomato-soup.
A little break.

We started at the right place, 'cause we ended up at pancakehouse/camping 'De Hannebroek'.
And they were making pancakes for all the riders.
We had earned that one!

En deze had ik ook verdiend:
*
And I had earned this one to:

Een caramel-sundea van de Mac! * A caramel-sundea from McDonalds!

Al met al hebben we zo'n 40 kilometer gefietst.
Volgende week gaan we weer zo'n stuk fietsen.
Heerlijk!
*
All in all we rode about 25 miles.
Next week we'll take another spin.
Bliss!

Debbie's blog-candy

Debbie geeft ook al stempels weg!
Ik word daar allemaal zo hebberig van..... ;0))

Ook weer een blog die echt de moeite van een bezoekje waard is.
*
Debbie is also giving away stamps!
I always get so greedy when they do that..... ;0))

Another blog that's worth a visit.

Alex's blog-candy

Alex geeft ook al zo'n geweldige Spiral Whisper-stempel weg.
Die zijn toch wel heel tof!
(Je moet je nog wel even snel opgeven, zondag wordt de winnaar al bepaald.)
*
Alex is also giving away a Spiral Whisper-stamp.
Those are pretty awesome!
(You have to enter quickly, she'll draw a winner sunday.)

zaterdag 2 augustus 2008

Fabrizio's blog-candy

Fab is de eerste man die ik tegen kom die kaarten maakt.
Hij zal vast niet de enige zijn, maar wel de enige waar ik van weet! ;0))

Hij heeft een hele leuke challenge om elke maand op de 25e een kerstkaart te maken.
Ik ga meedoen!
Ben ineens dol op challenges!

Hij geeft geweldige blog-candy weg; een Fiskars multi-tool-taxi.
Alleen de naam is al geweldig!
*
Fab is the first guy I find on the web that makes cards.
I'm sure he's not the only one, but the only one I know of! ;0))

He has a real nice challenge to make a card every 25th of the month.
I'm going to enter!
Love those challenges!

He's giving away amazing blog-candy; a Fiskars multi-tool-taxi.
The name alone is awesome!

Janet's blog-candy

Janet viert en 15.000 hits op haar blog en haar stempels die worden uitgegeven door Spiral Whisper.
Gefeliciteerd, Janet!
*
Janet is celebrating and the 15,000 hits on her blog and the release of her own stamps by Spiral Whisper.
Congrats, Janet!

Tanja's blog-candy

Tanja heeft 5000 hits gehaald sinds maart en viert dat met geweldige blog-candy; stempel-afdrukjes van Hangler-Stangler! (En je weet wie die nog niet heeft!)

Als je daar toch bent, moet je gelijk eens naar haar kaarten kijken!
*
Tanja got 5,000 hits on her blog since march and she's celebrating that by giving away some amazing blog-candy; Hangler-Stangler images! (And you know who doesn't have those yet!)

When you're overthere you really have to look at her cards!

vrijdag 1 augustus 2008

Daring Cardmakers + #125


De challenge op Daring Cardmakers is deze week om 'oud' materiaal te gebruiken.

Dit Chatterbox-papier vind ik oud genoeg. ;0))
*
The challenge at Daring Cardmakers this week is to use 'old' stuff.
I think this Chatterbox-paper is old enough. ;0))

Met deze 4 kaartjes zit ik op de helft van de challenge.
Klinkt lekker!

*
With these 4 cards I'm halfway through the challenge.
Sounds nice!


Bev's blog-candy

Bev heeft ook al een heleboel hits op haar blog gehad en viert dat met het weggeven van wat blog-candy.

Ik ben helemaal weg van die stempelafdrukken, van HanglerStangler heb ik nl nog helemaal niks! ;0))
*
Bev has had so many hits on her blog, that she's celebrating it with blog-candy.

I really love those stamped images, I don't have any of those HanglerStangler stamps yet! ;0))

#123 - 124


Eigenlijk wilde ik een mini-albumpje maken met de foto's van de 7-in-7 challenge van Creative Buzz.
Maar van de week, een keer 's nachts, kwam het idee om er toch een LO van te maken.
En hij is precies geworden zoals ik toen al voor me zag.

Op zich een lekker makkelijke LO om te maken.
Zal ik wel eens vaker doen op deze manier.

Ik merk dat ik vaker foto's zo plak dat ze op beide pagina's zitten.
Deed ik eerst nooit, terwijl ik dit toch geregeld zie in de tijdschriften.
*
I wanted to make a mini-album with the photos from the 7-in-7 challenge from the Creative Buzz.
But earlier this week, at night one time, I got the idea to make a LO with them.
And it turned exactly as I pictured iy.

An easy LO to make.
I'll do it more often this way.

I notice that more and more I put photos in a way that they are attached on both pages.
Didn't do that before and I see that in the magazines all the time.