CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

zondag 29 juni 2008

Tilda & Co-challenge - week 26


En weer een schets om een kaart mee te maken.
Dit keer op het challenge-blog Tilda & Co.

Ik ben nu tot september klaar met de kaartjes voor de verschillende verjaardagslijsten.
Wel lekker, kan er niets mis gaan met het versturen.
Ik heb er nl een hekel aan als mijn kaarten te laat op de bus gaan.

* And another sketch to make a card with.
This time on the Tilda & Co-challengeblog.

All my cards for the birthday-lists until september are ready to be sent out.
Nice, so nothing can go wrong with sending them.
I really hate it when I sent my cards out to late.

Card-sketch

Ik heb weer een kaart gemaakt aan de hand van een schets.
Nu een schets van de zeer getalenteerde Katharina.
Ik zou zeker even op haar blog gaan kijken!

* I made another card using a sketch.
Now a sketch by the very talented Katharina.
I would check out her blog if I were you!

Scraplift + #104

Er zitten foto's van de voorbeeldLOs in de HTKs van AkkeFietje.
Eerder dit jaar zaten er meerdere foto's bij 1 LO. Dit was omdat sommige mensen vroegen om foto's zonder kinderen.
Ik snapte, en snap, daar niks van. Je kijkt toch door de foto's heen?
Je kijkt toch naar de foto's om een idee te krijgen van een LO?

Hoe doen die mensen het dan als ze een LO scrapliften? Als ze dat al doen?
Willen ze die dan precies, tot op de foto's namaken?

* There are photos of the exampleLOs in the HTKs by AkkeFietje.
Earlier this year there were more photos with 1 LO. This was because some people asked for photos without kids.
I didn't, and don't, understand that. You see past the photos, don't you?
You watch the photos to get an idea of the LO, isn't it?

* How do these people scraplift a LO? If they ever do scraplift?
Do they want to copy it exactly, up to the photos?

Waarschijnlijk wel, want we hebben het op workshops ook meegemaakt dat mensen het voorbeeld precies, tot op elk stukje papier, wilden namaken.
Terwijl ik, en de meiden met wie ik de workshops volg, een stukje eigen inbreng willen.

Dus scrapliften werkt heel goed voor mij.
Ik kijk door de foto's heen en zie alleen de opbouw van de LO.

* Probably, 'cause we saw at workshops that there were people who wanted to copy the example exactly, up to each little piece of paper.
While me, and the girls that I go to workshops with, want a little input from ourselves.

* So scraplifting works well for me.
I can look through the photos and see how they made the LO.

Vanmorgen was ik de SimpleScrapbooks van juli/augustus aan het lezen en daar kwam ik deze LO tegen:

* This morning I was reading the July/August issue of SimpleScrapbooks and came across this LO:

En dit is wat ik er van gemaakt heb:

* And this is what I made of it:

Zelfde idee, maar door kleurgebruik, foto, titel en tekst toch heel anders.

Ik denk dat ik dit idee nog wel eens vaker ga gebruiken.

* Same idea, but by using these colors, photo, title and journaling something very different.

* I think I'll use this idea again.

Blog-candy, again

Het lijkt wel of er iets in de lucht hangt, er is zoveel blog-candy te vinden!

Debbie geeft geweldige
blog-candy weg. Ook zij heeft 10.000 hits op haar blog gehaald.
Ook weer stempels! Geloof je dat, stempels!

Fiona heeft ook al 10.000 hits gehaald. Daarom geeft ook zij blog-candy weg.
Haar blog is echt de moeite van een bezoekje waard.

Kwam op het blog van Spiral Whisper terecht. Een Engels bedrijf wat cute-stempels maakt.
Ik denk dat ik er weer een nieuw merk bij heb!
Ze vragen om namen voor 2 nieuwe stempels die ze gemaakt hebben. De winnaar wint als
blog-candy een set stempels.

* There must be something in the air, there is so much blog-candy out there!

Debbie is also giving away some amazing blog-candy. She also got 10,000 hits on her blog.
Also stamps! Do you believe that, stamps!

Fiona also reached 10,000 hits on her blog. That's why she giving away some blog-candy.
Her blog is really worth a visit.

Found myself on the blog of Spiral Whisper, a British company that makes cute-stamps.
I think I have a new brand I want!
They are looking for names for 2 of their new stamps.
The winner will recieve some
blog-candy. Stamps!

# 103

Deze kaart vormt samen met de andere kaarten van vandaag # 103 van de challenge.

Ik heb de restjes van mijn Chatterbox-papier gebruikt.
Ik kan er echt niks meer van maken!

* This card is together with the other cards from today # 103 of the challenge.

I have used up the scraps of my Chatterbox-paper.
I can't make any more of it!

zaterdag 28 juni 2008

Verjaardagskaartje / Birthdaycard


Nog een voor de Magnolia-groep.
Ik ben nu wel heel ver door dit papier heen.
Misschien kan ik er nog 1 kaart mee maken.
Eens proberen.

* Another one for the Magnolia-group.
I've almost finished this paper.
Maybe I can make 1 more card with it.
Lets try.

#101 - 102

Een hele bijzondere kerk aan de Kurfürstendamm.
Zowel van binnen als van buiten.
Naast de kerk hebben ze een nieuwe kerk gebouwd. Vreselijk!
Hadden ze nooit moeten doen. (Mijn nederige mening.)

Ik heb nog foto's van de binnenkant van beide kerken.
Ik ga eens kijken of ik daar snel mee aan de slag kan.

* A very special church on Kurfürstendamm.
Both on the inside and on the outside.
Next to the church they built a new church. Awfull!
They should never have done that. (My humble opinion.)

I also have photos from the inside of both churches.
Lets see if I can scrap those.

Blog-candy

Kwam deze candy net tegen.
Michelleo heeft ook al 10.000 hits op haar blog gehaald.

Je moet echt even rustig naar haar kaarten kijken!

* Just came across this candy.
Mischelleo alsp hit 10,000 on her blog.

You should really check out her cards!

Card-challenges

Ik ben sinds kort dol op challenges.
Op scrap-gebied doe ik eigenlijk alleen mee aan de 100LO-challenge, maar op kaartgebied zijn er veel blogs waar ik graag aan de challenges meedoe.

Deze week is de challenge op Ismaki om een schets van Malin te gebruiken.

* I found out I really like challenges.
Scrapping-wise I only participate in the 100LO-challenge, maar there are a few card-blogs that have nice challenges.

This week there is a sketch by Malin on the Ismaki-blog.

Dit is wat ik er van gemaakt heb:

* This is what I made of it:

Ook op Friday Sketchers staat een schets.
Deze is gemaakt door Beatrix.

* There is also a sketch on Friday Sketchers.
It's made by
Beatrix.

Dit is de kaart die ik gemaakt heb van deze schets:

* This is the card I made using this sketch:

Nieuwe kaart + 100LO-challenge

Net deze kaart gemaakt voor nog een jarige op de Magnolia-groep.
Samen met de kaarten van eerder deze week en met de kaart hieronder ben ik rond met de 100LO-challenge.

Ik ben op 28 november de challenge aan gegaan, dus ik heb 'm, net, binnen 7 maanden afgerond.

* Just finished this card for another birthday-girl at the Magnolia-group.
Together with the cards I made earlier this week and with the card below, I finished the challenge.

I started the challenge on November 28, so I finished it in, just, under 7 months.

Ik ga door met de challenge. Ik wil nog eens 150 LOs gaan maken met de materialen die ik nu in huis heb.
In deze 7 maanden zijn er kaart- en scrap-kits binnen gekomen en ik heb wel wat gekocht in deze periode, maar dat heb ik steeds apart gehouden.
Vanaf nu gaan deze ook meetellen voor de challenge.
Echt alles wat ik in huis heb telt mee.

* I'm going to continue the challenge. I want to make another 150 LOs with the materials I have now.
In these 7 months card- and scrap-kits arrived and I did buy a few things, but always kept them seperate from my other stuff.
From now on they are part of this challenge.
Really everything I have in my house now is part of it.

donderdag 26 juni 2008

Nog meer blog-candy! / More blog-candy!

Justine geeft zelfs 4 keer candy weg!
En niet zomaar wat!

Renee geeft stempels weg.
Stempels! Je leest het goed!


* Justine is giving out 4 candy's!
And not just any candy!

Renee is giving away stamps.
You've read it; stamps!

woensdag 25 juni 2008

Ik weet het niet..... + kaartje / I don't know..... + card

Ik weet niet zo goed wat ik van deze foto van mezelf vind.....
Mijn eerste reactie was "jeetje, ik word oud!"
Wat vindt jij er van?
Ik hoor het heeeeeeeeeeeel graag van je!

Vanavond 2 verjaardagskaartjes gemaakt voor jarigen op de Magnolia-groep.
Ik heb er maar 1 gescand, want ze zijn, op een paar hele kleine dingetjes na, hetzelfde.

Dit is meteen mijn inzending voor de CuteCardThursday-challenge van deze week.
Net op tijd.....
* I don't know what to think about this photo of me.....
My initial reaction was ÿee, I'm getting old!"
What do you think?
I would reeeeeeeeeeeeeeeeeeally love to hear from you!

I made 2 birthday-cards for some ladies on the Magnolia-group.
I scanned only one, 'cuse they are, almost, identical.

This is also my card for the challenge on CuteCardThursday.
Just in time.....

zondag 22 juni 2008

#90 - 99

Nog maar 1 en ik ben klaar met de challenge!
De LOs over het Louvre zijn gemaakt met materialen van ClubScrap, de 'Ivory Elegance'-kit.
De andere twee zijn gemaakt met materiaal uit HTKs van AkkeFietje.

* Just 1 more and I'm finished with the challenge.
The LOs about the Louvre are made with materials from ClubScrap, de 'Ivory Elegance'-kit.
The other two are made with materials from HTKs by AkkeFietje.

zaterdag 21 juni 2008

More blog-candy

Tracie geeft ook blog-candy weg.
Dat papier is echt super!

En wat te denken van Monica's candy?
Die afdrukjes zijn geweldig!


* Tracie is also giving away some
blog-candy.
That paper is really awesome!

And what about Monica's candy?
Love those stamped images!

Blog-candy Jacqueline

Jacqueline heeft bijna 10.000 hits op haar blog gekregen (in 5 maanden!).
Ze geeft daarom blog-candy weg.

* Jacqueline has had almost 10,000 hits on her blog (in 5 months!).
She's giving some blog-candy away.

woensdag 18 juni 2008

#89

Van deze LO kan ik alleen een stukje laten zien, want die gaat meedoen aan een wedstrijd op een van mijn yahoo-groepen.
Het thema is "rond".
Zodra de wedstrijd gesloten is, zal ik 'm in zijn geheel laten zien.

Alle papier en lint is weer van We-R-Memory-Keepers.

* I can only show a little bit of this LO, 'cause it's my entry for a contest on one of my yahoogroups.
The theme is "round".
I'll show it in full as soon as the contest is over.

All paper and ribbon are again from We-R-Memory-Keepers.

#86 - 88


Heb ik te veel gezegd?
Is het papier op de rechterpagina van de spread mooi of mooi?
Ik vind het heel jammer dat het op is.
Maar ik heb nog genoeg mooi papier. Zoals het papier van We-R-Memory-Keepers wat ik gebruikt heb voor de LO 'Herfst'.
Ligt hier ook al een hele tijd.

Ik heb van de pizzadozen van ClubScrap een soort tijdschriftencassettes gemaakt en nu kan ik zien wat voor papier ik allemaal heb.
Ga ik dat allemaal eindelijk eens gebruiken!

De challenge loopt nu echt op z'n eind.
Nog 12 pagina's te gaan.
Zou dat deze maand nog lukken?

* Did I say to much?
Is the paper on the rightside of the spread beautiful or what?
Too bad it's finished.
But I have more than enough beautiful papers left. Like the paper from We-R-Memory-Keepers that I used on the LO 'Herfst' (= Fall).
I had that paper for a while now.

I cut the pizzaboxes from ClubScrap into a type of magazineboxes and now I can see what papers I have.
Maybe I'll finally use that!

The challenge is coming to an end.
Only 12 more pages.
Could I pull that of this month?

dinsdag 17 juni 2008

#86

De linkerpagina van een spread. Ik vind het borduren erg leuk, maar 't duurt even bij mij.
De rechterpagina moet nog even wachten.
Die is al een end op weg, maar nog niet helemaal klaar.

Alle materialen komen uit de HTK van november 2007.
Papier is van Fancy Pants. Heel erg mooi.
Wacht maar tot je de 2e pagina ziet!

* The left page of a 2page-spread. I like embroidery, but it takes quit a while.
The other page is in the making.
Almost finished, but not ready enough.

All materials are from the HTK of November 2007.
Paper is from Fancy Pants. Really beautiful.
Wait till you see the 2nd page!

Heather's blog-candy

Heather geeft stempelafdrukken van Scrapmagasinet weg.
Die zijn me toch een partij tof!

*
Heather is giving away some images from Scrapmagasinet.
They are so awesome!

zondag 15 juni 2008

Meer / More blog-candy

Tania geeft 2 stempels weg als blog-candy.
Ik ben helemaal weg van die swirls!

* Tania is giving away 2 stamps as blog-candy.
I really love those swirls!

#84 - 85

Weer een LO uit de HTK van augustus 2007.
De geblokte strook op de rechterpagina heeft me nogal wat hoofdbrekens gekost.
Hij zat niet goed, maar toen ik 'm opnieuw vast plakte pastte 'ie ineens niet meer.
Nu heb ik van deze kit alleen het project nog liggen; een mini-album.

* Another LO from the HTK of August 2007.
The checkered part on the right-hand gave me some problems.
It wasn't stuck down right, but when I put it down the 2nd time, it didn't fit anymore.
All I have left from this kit is the project; a mini-album.

# 82 en 83


Gisteren heb ik een heerlijke dag gehad. Met mijn 3 scrapsisters (Hey, girls!) heb ik heerlijk gebept en ik heb ook nog heel veel gedaan.
Ik heb van 2 HTKs van AkkeFietje alle LOs zo ver voorbereid dat er alleen nog foto's, titel en journaling aan moet worden toegevoegd.

Deze LOs heb ik gemaakt met materiaal uit de HTK van augustus 2007.
Wie bewaart die heeft wat! ;0))
Ik heb geen idee van welk merk het papier is, dat stond er niet bij deze keer.

* I had a wonderfull day yesterday. Talked a lot with my 3 scrapsisters (Hey, girls!) and I got a lot of scrapping done.
I made all the LOs from 2 HTKs from AkkeFietje.
All I need to do now is add photos, title and journaling.

These LOs were made with the materials from the kit from August 2007.
I have no idea what brand the papers are from, the description didn't say it this time.

Magneten

Ik krijg de vraag of de magneten nog wel op het bord blijven hangen met al dat papier er op.
Het antwoord is een volmondig 'ja'!
Mijn magneten houden nog steeds mijn papieren/tekeningen op hun plaats.

Het enige wat nu niet goed meer blijft hangen is mijn canvasmagneet.
Ik ga eens proberen of 'ie beter blijft hangen als ik er nog wat magnetisch tape opplak.
En anders met een magneet van BasicGrey.

* I'm getting the question whether my magnets still cling to the board with all this paper on it.
The answer is 'yes'!
My magnets still keep my papers/drawings in their place.

The only thing that's not sticking to it correctly is my canvasmagnet.
I'm going to try it with some more magnetic tape on the back.
If that doesn't work, I'll use a BasicGrey-magnet.

zaterdag 14 juni 2008

Pimped!

Dit magneetbord hangt al jaren in mijn keuken.
Ik noteer er mijn boodschappen op, schrijf er titels van boeken op die ik nog eens wil lezen, hang er tekeningen en andere dingen op met magneten, heel multi-functioneel.
Maar saai!
Daar moest dus iets mee gebeuren!

* This magneticboard has been hanging in my kitchen for years.
I jot down the groceries I need, books I want to read, put drawings on it with magnets, very multi-functional.
But boring!
Something had to be done!

En dit is hoe 'ie er nu uit ziet:

* And this is what it looks like now:

Omdat ik er zoveel papier op verwerkt heb, laat ik 'm als 2 meetellen voor de 100LO-challenge.
81 gedaan, nog 19 te gaan!

* 'Cause I used up so much paper, I think it's eligable for 2 LOs for the 100LO-challenge.
81 down, 19 to go!

vrijdag 13 juni 2008

SAG - project 3

Het laatste project van vorige week.
Onvoorstelbaar dat ik binnen een week alles afgemaakt heb.
Eindelijk eens geen UFOs erbij na een dag workshoppen!
We hebben gewerkt met gekleurd folie wat door een speciale lijm blijft plakken op papier en chipboard.
Helaas zie je dat op de scan niet echt goed.

Ik heb dit jaar al 83 pagina's gemaakt.
Onvoorstelbaar!

* The last project from last week.
Amazing that I finished everything within a week.
Finally no UFOs after a day of workshops!

We worked with colored foil that gets attatched to paper and chipboard by a special glue.
Unfortunatly you can't really see it on the scan.

I have made 83 pages already this year.

Amazing!

dinsdag 10 juni 2008

Vervelend / Annoying

Ik baal er van dat foto's soms wel groter willen laden en soms niet.
Ik baal er van dat ik het ene moment wel gebruik kan maken van een link en het volgende niet.

Ik heb zelf geklikt op het woord 'hier' in het bericht 'Architecture', maar als ik dat nu doe, dan laadt 'ie niet.
Balen!

Als je 'm toch graag groter wilt zien, klik dan links op 'Hier kun je...'.
Hij staat op pagina 2 in mijn album USA 2000.

* Bummer, when photos sometimes will become bigger when you click on them and sometimes they won't.
Bummer, when a link works one time and doesn't work the next.

I clicked on 'here' in my post 'Architecture', but when I do that now, it doesn't work.
Bummer!

If you would like to see it bigger, click on the left on 'Here you can.....'.
It's on page 2 of my USA 2000-album.

SAG - project 2

De 3e workshop die we zaterdag gevolgd hebben, was van Making Memories.
Op zich een grappig boekje gemaakt, maar helaas geen bijzondere, nieuwe techniek of zo.

* The 3th workshop we went to saturday was from MakingMemories.
In itself a funny little book, but no amazing, new techniques.


Architecture - Karen Burniston

Zoals beloofd de foto's van de binnenkant van de rechterpagina van deze LO.
Ziet er tof uit, he?

De foto van gisteren is niet te vergroten, maar hier kun je 'm wel groter zien.
* As promised the photos from the inside of the righthand-page of this LO.
Looks cool, doesn't it?

It's not possible to enlarge the photo from yesterday, but here you can see it a lot bigger.

maandag 9 juni 2008

Uniek / Unique

Ik geloof niet dat ik al eerder zo snel na een workshop het project heb afgemaakt.
Maar deze is dan ook wel heel bijzonder.

Dit is de LO van de workshop Architecture van Karen Burniston.
De binnenkant van de rechterpagina bevat het interactieve deel. Ik zal dat morgen op de foto zetten, want nu lukt dat niet meer.

Op de LO zitten foto's van Charleston. Mijn oom nam Zus en mij een dagje mee daar naartoe in 2000.
Die huizen daar zijn zo geweldig!
Ik zag me al helemaal zitten op zo'n porch.

Ik heb me trouwens uitgeleefd met de foam-blokjes, dus de scan is hier en daar niet scherp.
In het echt is 'ie dat gelukkig wel! ;0))

* I don't think I ever finished a project so soon after a workshop.
But this is a very amazing project.

This is the LO from the workshop Architecture by Karen Burniston.
The inside of the righthand-page contains the interactive part. I'll take a daylight shot tomorrow, 'cause that won't work now.

This LO contains photos of Charleston, SC. My uncle took Sis and me there for a day in 2000.
Those houses are awesome!
I could see myself sitting on one of those porches.

I went crazy with foam-dots, so the scan is somewhat blurry here and there.
Irl it's not blurry at all! ;0))

Vandaag kwam ik deze workshop tegen op de site van een Nederlandse scrapbook-winkel.
Zonder vermelding dat dit een project van Karen is.
Lijkt me toch niet echt de bedoeling van haar werk.....

* Today I came across this workshop on the site of a dutch scrapbook-shop.
Without mentioning that it's a project by Karen.
Don't think this is what's suppose to happen with her work.....

Tilda & Co - challenge 23

Er is weer eens post van mij terecht gekomen op het 'verdwenen' postkantoor.
Ik moest dus een nieuw kaartje maken.
Nooit erg om te doen!

Deze kaart telt meteen voor de challenge op Tilda & Co.
Je moest swirls gebruiken op een kaart en volgens mij telt dat achtergrond-papier mee.


* Again mail I sent ended up at the 'lost' post-office.
So I had to make a new card.
There are worse things!

This card is also for the challenge at Tilda & Co.
You had to use swirls on a card and I think the background-paper counts.

Die-cut blog-candy

Donalda geeft die-cuts weg als blog-candy.
Ze zien er helemaal geweldig uit!

* Donalda is giving die-cuts away as blog-candy.
They look awesome!

Nederlandse / Dutch blog-candy

Karin geeft wat geweldige blog-candy weg, omdat ze al meer dan 2500 hits op haar blog heeft gehad.

* Karin is giving away some amazing blog-candy, 'cause she has had more than 2500 hits on her blog.

zondag 8 juni 2008

#75 - 77 of this year

Deze LO komt uit de HTK van AkkFietje van januari 2008.
Dat was de eerste kit die ik volledig scrapte. Zonder foto's weliswaar.
Het is ook de laatste LO van deze kit waar nog foto's op moesten.
Ik heb nu alleen nog wat restjes over. Vikgens mij niet eens genoeg voor een kaart.

* This LO is from the AkkeFietje-kit from January 2008.
That was the first kit I fully scrapped. Without photos.
It's also the last LO from this kit that needed photos.
All I have left are scraps. I don't think there is even enough for a card.
Op de rechterpagina zit een boekje met nog meer foto's van onze wandeling.

There's a booklet on the righthand page with some more photos taken on our walk.

Ik had al een gat gemaakt in de page-protector, toen ik me bedacht dat het handiger was om het boekje er gewoon op te plakken.

Goede ideeën komen altijd achteraf.....

* I already cut a hole in the page-protector, when I thought it would be easiest to just attach it on top.

Good ideas always come after the fact.....


Scrap-A-Ganza

Ik was heel erg benieuwd hoe het zou zijn.
Ik ben met Zus in 2003 en 2004 naar een Scrapbookweekend geweest en de tweede viel toen heel zwaar tegen.
Workshops die 's avonds als make-and-take gegeven werden, scrap-workshops met materialen die rechtstreeks van het kaarten maken kwamen, geen nieuwe technieken of ideeën. Over het algemeen vielen de workshops gewoon heel erg tegen.
Heel erg jammer, want je verheugd je er enorm op en laten we eerlijk wezen, het is ook niet goedkoop!

Dit alles heeft mij er steeds van weerhouden om naar de SAG te gaan.
Ondanks alle enthousiaste verhalen van de mensen die er al jaren heen gaan.
En ondanks alle mooie projecten die ik erna steeds langs zie komen.

Thea wilde heel graag gaan en ik wilde het toch wel eens gaan proberen.
Ik heb er geen spijt van gehad!
Mooie locatie, lekkere lunch (champignon-soep, allerlei broodjes, salade), aardige mensen en workshops met nieuwe technieken en ideeën.

* I was very curious how it would be.
In 2003 and 2004 I went to a Scrapbookweekend with Sis and the second was very disappointing.
Workshops which at night were given as make-and-takes, scrap-workshops with materials that came from card-making, no new techniques or ideas. In general the workshops were very disappointing.
A pity, 'cause you are excited to go there and lets be honest, it's not cheap!

* All of this prevented me from going to SAG.
Despite all the enthousiastic stories from the peolpe who go there every year.
And despite all the beautiful projects I see afterwards.

*
Thea wanted to go and I wanted to give it a try.
And I'm not sorry I went there!
Nice location, nice lunch (mushroom-soup, alle kinds of sandwiches, salats), nice people and workshops with new techniques and ideas.

Ik ben zo'n geweldige scrapbooker; ik was mijn foto's en mijn camera vergeten.
Slim hoor!
Dus van mijn eerste workshop
Architecture gegeven door Karen Burniston heb ik geen foto's.

Haar project is weer helemaal geweldig!
Ik ben blij dat we de groene LO hebben gemaakt, alhoewel de roze er ook mooi uitziet.
Ik had hier foto's voor, maar heb toch besloten er andere voor te gebruiken.

Karen was donderdag bij AkkeFietje
en daar kon ik niet heen, maar ik heb wel de kits van het album en van de LO die ze voor die dag ontworpen had.
Daar moet ik eens rustig voor gaan zitten.

* I'm such an amazing scrapbooker; I forgot my photos and my camera.
Very smart!
So I don't have photos from my first workshop
Architecture by Karen Burniston.

* Her project is amazing as always!
I'm glad we made the green LO, although the pink looks good too.
I had photos for this project, but I've decided to use different photos.

* Karen thaught at AkkeFietje
last thursday and I couldn't go, but I have the kits for the album and for the LO she designed for that day.
I have to really take time to make them.

De tweede workshop 'Bling and thingz' werd gegeven door
Vicki Boutin.
Hier hebben we een transfer-techniek geleerd met een speciale lijm en gekleurd folie.

* The second workshop 'Bling and Thingz' was thaught by
Vicki Boutin.
Here we learned a transfer-technique with a special glue and colored foil.


Heel leuk resultaat, maar wat plakt die lijm!

* Real nice result, but that glue is so sticky!

We gebruikten ook hele mooie stempels van Fancy Pants op deze LO.
Na afloop ging zij alles opruimen en toen bleek dat ze wat stempels kwijt was.Nou waren een paar bloemetjes ook wel heel klein, dus die konden makkelijk ergens tussen raken, maar er waren ook grotere stempels weg.
Welcome to Holland!

Ik heb bij de winkels nog gekeken naar deze stempels, want ik vind ze wel heel erg mooi, maar ze waren mij veel te duur op dat moment.
Op zich zijn ze helemaal niet zo duur als je ziet wat je krijgt, maar als ik ze gekocht had, was mijn budget meteen al op!

* We also used real nice stamps by Fancy Pants on this LO.
After class she put everything back in place and found there were some stamps missing.
Some flower-stamps were really small and they could easily be overlooked, but there were also some bigger stamps gone.
Welcome to Holland!

* I looked for the stamps at the shops, but they were to expansive to me at the time.
They are not expansive at all when you see what you get for that price, but if I'd got them, my whole budget would be spent at once.

Juf van MM.
(Ik weet haar naam niet meer, weet eigenlijk ook niet of ze die gezegd heeft.)

Deze workshop ging echt over een product, in dit geval de 5th Avenue-lijn.
Ik vind dat zulk geweldig mooi papier, dat ik graag deze workshop wilde doen, maar eigenlijk was het qua techniek of ideeën niet veel bijzonders.

We kregen hier ontzettend veel spullen: allerlei papier uit deze lijn, lintjes, bloemetjes, knoopjes, 2 vellen stickers, pakje die-cuts.
Het kon niet op.

Ze ging zelf op een gegeven moment de zaal in om mensen te helpen en ze zei dat er op tafel nog wat bloemetjes, lintjes en knopen lagen en dat je wel wat mocht ruilen of pakken.
Dat hoef je tegen een Nederlander dus geen tweede keer te zeggen!
In no-time was alles, op de knopen na, op.
Mensen knipten hele stukken lint af, die dan snel in hun tas verdwenen.
Ik heb me echt plaatsvervangend zitten schamen!
Zoiets doe je toch niet? We kregen echt mega-veel spullen.
En toen gaf ze ook nog allerlei dingen weg en echt niet de minste dingen.

* Teacher from
MM.
(Forgot her name. Not sure she did tell us.)

* This workshop was all about a scrapbook-line, 5th Avenue.
I think this line is so amazing, that I wanted to take this class, but there were no techniques or new ideas.

* They gave us so much stuff at this workshop: paper from this line, flowers, buttons, ribbon, 2 sheets of stickers and a package of die-cuts.
There was no end to it.

* When we were well on our way with the project, she went into the room to help people and she said there were some flowers, ribbons and buttons on the table and that you could get some extra or exchange something.
You don't have to say that twice to dutch people!
In no time at all, everything, except for the buttons, was gone.
People cut whole lengths of ribbon and they quickly went into their bags.
I was really ashamed of my fellow dutch-women!
You don't do that! They already gave us so much.
And then she even gave away some amazing prices.

Ik moest vandaag echt bijkomen. Ergens gistermiddag kwam er een hoofdpijn opzetten die zich helaas flink heeft door gezet.
De prijs die ik soms moet betalen voor een dag weg.
Maar goed, de dag was in ieder geval zeer geslaagd!

Een volgende keer wil ik echt weer gaan.
Een dag vind ik mooi.
Misschien dan met een workshop extra, maar dan geen workshop over een lijn, maar echt iets met technieken.

* I really had to recover today.
Sometime yesterday-afternoon a headache started and it came full blow today.
The price I sometimes have to pay for a day out.
But all in all, it was a very good day!

* The next time I'll go again.
One day is enough, maybe with an extra workshop.
But no workshops about a product-line, but about a technique.

zondag 29 juni 2008

Tilda & Co-challenge - week 26


En weer een schets om een kaart mee te maken.
Dit keer op het challenge-blog Tilda & Co.

Ik ben nu tot september klaar met de kaartjes voor de verschillende verjaardagslijsten.
Wel lekker, kan er niets mis gaan met het versturen.
Ik heb er nl een hekel aan als mijn kaarten te laat op de bus gaan.

* And another sketch to make a card with.
This time on the Tilda & Co-challengeblog.

All my cards for the birthday-lists until september are ready to be sent out.
Nice, so nothing can go wrong with sending them.
I really hate it when I sent my cards out to late.

Card-sketch

Ik heb weer een kaart gemaakt aan de hand van een schets.
Nu een schets van de zeer getalenteerde Katharina.
Ik zou zeker even op haar blog gaan kijken!

* I made another card using a sketch.
Now a sketch by the very talented Katharina.
I would check out her blog if I were you!

Scraplift + #104

Er zitten foto's van de voorbeeldLOs in de HTKs van AkkeFietje.
Eerder dit jaar zaten er meerdere foto's bij 1 LO. Dit was omdat sommige mensen vroegen om foto's zonder kinderen.
Ik snapte, en snap, daar niks van. Je kijkt toch door de foto's heen?
Je kijkt toch naar de foto's om een idee te krijgen van een LO?

Hoe doen die mensen het dan als ze een LO scrapliften? Als ze dat al doen?
Willen ze die dan precies, tot op de foto's namaken?

* There are photos of the exampleLOs in the HTKs by AkkeFietje.
Earlier this year there were more photos with 1 LO. This was because some people asked for photos without kids.
I didn't, and don't, understand that. You see past the photos, don't you?
You watch the photos to get an idea of the LO, isn't it?

* How do these people scraplift a LO? If they ever do scraplift?
Do they want to copy it exactly, up to the photos?

Waarschijnlijk wel, want we hebben het op workshops ook meegemaakt dat mensen het voorbeeld precies, tot op elk stukje papier, wilden namaken.
Terwijl ik, en de meiden met wie ik de workshops volg, een stukje eigen inbreng willen.

Dus scrapliften werkt heel goed voor mij.
Ik kijk door de foto's heen en zie alleen de opbouw van de LO.

* Probably, 'cause we saw at workshops that there were people who wanted to copy the example exactly, up to each little piece of paper.
While me, and the girls that I go to workshops with, want a little input from ourselves.

* So scraplifting works well for me.
I can look through the photos and see how they made the LO.

Vanmorgen was ik de SimpleScrapbooks van juli/augustus aan het lezen en daar kwam ik deze LO tegen:

* This morning I was reading the July/August issue of SimpleScrapbooks and came across this LO:

En dit is wat ik er van gemaakt heb:

* And this is what I made of it:

Zelfde idee, maar door kleurgebruik, foto, titel en tekst toch heel anders.

Ik denk dat ik dit idee nog wel eens vaker ga gebruiken.

* Same idea, but by using these colors, photo, title and journaling something very different.

* I think I'll use this idea again.

Blog-candy, again

Het lijkt wel of er iets in de lucht hangt, er is zoveel blog-candy te vinden!

Debbie geeft geweldige
blog-candy weg. Ook zij heeft 10.000 hits op haar blog gehaald.
Ook weer stempels! Geloof je dat, stempels!

Fiona heeft ook al 10.000 hits gehaald. Daarom geeft ook zij blog-candy weg.
Haar blog is echt de moeite van een bezoekje waard.

Kwam op het blog van Spiral Whisper terecht. Een Engels bedrijf wat cute-stempels maakt.
Ik denk dat ik er weer een nieuw merk bij heb!
Ze vragen om namen voor 2 nieuwe stempels die ze gemaakt hebben. De winnaar wint als
blog-candy een set stempels.

* There must be something in the air, there is so much blog-candy out there!

Debbie is also giving away some amazing blog-candy. She also got 10,000 hits on her blog.
Also stamps! Do you believe that, stamps!

Fiona also reached 10,000 hits on her blog. That's why she giving away some blog-candy.
Her blog is really worth a visit.

Found myself on the blog of Spiral Whisper, a British company that makes cute-stamps.
I think I have a new brand I want!
They are looking for names for 2 of their new stamps.
The winner will recieve some
blog-candy. Stamps!

# 103

Deze kaart vormt samen met de andere kaarten van vandaag # 103 van de challenge.

Ik heb de restjes van mijn Chatterbox-papier gebruikt.
Ik kan er echt niks meer van maken!

* This card is together with the other cards from today # 103 of the challenge.

I have used up the scraps of my Chatterbox-paper.
I can't make any more of it!

zaterdag 28 juni 2008

Verjaardagskaartje / Birthdaycard


Nog een voor de Magnolia-groep.
Ik ben nu wel heel ver door dit papier heen.
Misschien kan ik er nog 1 kaart mee maken.
Eens proberen.

* Another one for the Magnolia-group.
I've almost finished this paper.
Maybe I can make 1 more card with it.
Lets try.

#101 - 102

Een hele bijzondere kerk aan de Kurfürstendamm.
Zowel van binnen als van buiten.
Naast de kerk hebben ze een nieuwe kerk gebouwd. Vreselijk!
Hadden ze nooit moeten doen. (Mijn nederige mening.)

Ik heb nog foto's van de binnenkant van beide kerken.
Ik ga eens kijken of ik daar snel mee aan de slag kan.

* A very special church on Kurfürstendamm.
Both on the inside and on the outside.
Next to the church they built a new church. Awfull!
They should never have done that. (My humble opinion.)

I also have photos from the inside of both churches.
Lets see if I can scrap those.

Blog-candy

Kwam deze candy net tegen.
Michelleo heeft ook al 10.000 hits op haar blog gehaald.

Je moet echt even rustig naar haar kaarten kijken!

* Just came across this candy.
Mischelleo alsp hit 10,000 on her blog.

You should really check out her cards!

Card-challenges

Ik ben sinds kort dol op challenges.
Op scrap-gebied doe ik eigenlijk alleen mee aan de 100LO-challenge, maar op kaartgebied zijn er veel blogs waar ik graag aan de challenges meedoe.

Deze week is de challenge op Ismaki om een schets van Malin te gebruiken.

* I found out I really like challenges.
Scrapping-wise I only participate in the 100LO-challenge, maar there are a few card-blogs that have nice challenges.

This week there is a sketch by Malin on the Ismaki-blog.

Dit is wat ik er van gemaakt heb:

* This is what I made of it:

Ook op Friday Sketchers staat een schets.
Deze is gemaakt door Beatrix.

* There is also a sketch on Friday Sketchers.
It's made by
Beatrix.

Dit is de kaart die ik gemaakt heb van deze schets:

* This is the card I made using this sketch:

Nieuwe kaart + 100LO-challenge

Net deze kaart gemaakt voor nog een jarige op de Magnolia-groep.
Samen met de kaarten van eerder deze week en met de kaart hieronder ben ik rond met de 100LO-challenge.

Ik ben op 28 november de challenge aan gegaan, dus ik heb 'm, net, binnen 7 maanden afgerond.

* Just finished this card for another birthday-girl at the Magnolia-group.
Together with the cards I made earlier this week and with the card below, I finished the challenge.

I started the challenge on November 28, so I finished it in, just, under 7 months.

Ik ga door met de challenge. Ik wil nog eens 150 LOs gaan maken met de materialen die ik nu in huis heb.
In deze 7 maanden zijn er kaart- en scrap-kits binnen gekomen en ik heb wel wat gekocht in deze periode, maar dat heb ik steeds apart gehouden.
Vanaf nu gaan deze ook meetellen voor de challenge.
Echt alles wat ik in huis heb telt mee.

* I'm going to continue the challenge. I want to make another 150 LOs with the materials I have now.
In these 7 months card- and scrap-kits arrived and I did buy a few things, but always kept them seperate from my other stuff.
From now on they are part of this challenge.
Really everything I have in my house now is part of it.

donderdag 26 juni 2008

Nog meer blog-candy! / More blog-candy!

Justine geeft zelfs 4 keer candy weg!
En niet zomaar wat!

Renee geeft stempels weg.
Stempels! Je leest het goed!


* Justine is giving out 4 candy's!
And not just any candy!

Renee is giving away stamps.
You've read it; stamps!

woensdag 25 juni 2008

Ik weet het niet..... + kaartje / I don't know..... + card

Ik weet niet zo goed wat ik van deze foto van mezelf vind.....
Mijn eerste reactie was "jeetje, ik word oud!"
Wat vindt jij er van?
Ik hoor het heeeeeeeeeeeel graag van je!

Vanavond 2 verjaardagskaartjes gemaakt voor jarigen op de Magnolia-groep.
Ik heb er maar 1 gescand, want ze zijn, op een paar hele kleine dingetjes na, hetzelfde.

Dit is meteen mijn inzending voor de CuteCardThursday-challenge van deze week.
Net op tijd.....
* I don't know what to think about this photo of me.....
My initial reaction was ÿee, I'm getting old!"
What do you think?
I would reeeeeeeeeeeeeeeeeeally love to hear from you!

I made 2 birthday-cards for some ladies on the Magnolia-group.
I scanned only one, 'cuse they are, almost, identical.

This is also my card for the challenge on CuteCardThursday.
Just in time.....

zondag 22 juni 2008

#90 - 99

Nog maar 1 en ik ben klaar met de challenge!
De LOs over het Louvre zijn gemaakt met materialen van ClubScrap, de 'Ivory Elegance'-kit.
De andere twee zijn gemaakt met materiaal uit HTKs van AkkeFietje.

* Just 1 more and I'm finished with the challenge.
The LOs about the Louvre are made with materials from ClubScrap, de 'Ivory Elegance'-kit.
The other two are made with materials from HTKs by AkkeFietje.

zaterdag 21 juni 2008

More blog-candy

Tracie geeft ook blog-candy weg.
Dat papier is echt super!

En wat te denken van Monica's candy?
Die afdrukjes zijn geweldig!


* Tracie is also giving away some
blog-candy.
That paper is really awesome!

And what about Monica's candy?
Love those stamped images!

Blog-candy Jacqueline

Jacqueline heeft bijna 10.000 hits op haar blog gekregen (in 5 maanden!).
Ze geeft daarom blog-candy weg.

* Jacqueline has had almost 10,000 hits on her blog (in 5 months!).
She's giving some blog-candy away.

woensdag 18 juni 2008

#89

Van deze LO kan ik alleen een stukje laten zien, want die gaat meedoen aan een wedstrijd op een van mijn yahoo-groepen.
Het thema is "rond".
Zodra de wedstrijd gesloten is, zal ik 'm in zijn geheel laten zien.

Alle papier en lint is weer van We-R-Memory-Keepers.

* I can only show a little bit of this LO, 'cause it's my entry for a contest on one of my yahoogroups.
The theme is "round".
I'll show it in full as soon as the contest is over.

All paper and ribbon are again from We-R-Memory-Keepers.

#86 - 88


Heb ik te veel gezegd?
Is het papier op de rechterpagina van de spread mooi of mooi?
Ik vind het heel jammer dat het op is.
Maar ik heb nog genoeg mooi papier. Zoals het papier van We-R-Memory-Keepers wat ik gebruikt heb voor de LO 'Herfst'.
Ligt hier ook al een hele tijd.

Ik heb van de pizzadozen van ClubScrap een soort tijdschriftencassettes gemaakt en nu kan ik zien wat voor papier ik allemaal heb.
Ga ik dat allemaal eindelijk eens gebruiken!

De challenge loopt nu echt op z'n eind.
Nog 12 pagina's te gaan.
Zou dat deze maand nog lukken?

* Did I say to much?
Is the paper on the rightside of the spread beautiful or what?
Too bad it's finished.
But I have more than enough beautiful papers left. Like the paper from We-R-Memory-Keepers that I used on the LO 'Herfst' (= Fall).
I had that paper for a while now.

I cut the pizzaboxes from ClubScrap into a type of magazineboxes and now I can see what papers I have.
Maybe I'll finally use that!

The challenge is coming to an end.
Only 12 more pages.
Could I pull that of this month?

dinsdag 17 juni 2008

#86

De linkerpagina van een spread. Ik vind het borduren erg leuk, maar 't duurt even bij mij.
De rechterpagina moet nog even wachten.
Die is al een end op weg, maar nog niet helemaal klaar.

Alle materialen komen uit de HTK van november 2007.
Papier is van Fancy Pants. Heel erg mooi.
Wacht maar tot je de 2e pagina ziet!

* The left page of a 2page-spread. I like embroidery, but it takes quit a while.
The other page is in the making.
Almost finished, but not ready enough.

All materials are from the HTK of November 2007.
Paper is from Fancy Pants. Really beautiful.
Wait till you see the 2nd page!

Heather's blog-candy

Heather geeft stempelafdrukken van Scrapmagasinet weg.
Die zijn me toch een partij tof!

*
Heather is giving away some images from Scrapmagasinet.
They are so awesome!

zondag 15 juni 2008

Meer / More blog-candy

Tania geeft 2 stempels weg als blog-candy.
Ik ben helemaal weg van die swirls!

* Tania is giving away 2 stamps as blog-candy.
I really love those swirls!

#84 - 85

Weer een LO uit de HTK van augustus 2007.
De geblokte strook op de rechterpagina heeft me nogal wat hoofdbrekens gekost.
Hij zat niet goed, maar toen ik 'm opnieuw vast plakte pastte 'ie ineens niet meer.
Nu heb ik van deze kit alleen het project nog liggen; een mini-album.

* Another LO from the HTK of August 2007.
The checkered part on the right-hand gave me some problems.
It wasn't stuck down right, but when I put it down the 2nd time, it didn't fit anymore.
All I have left from this kit is the project; a mini-album.

# 82 en 83


Gisteren heb ik een heerlijke dag gehad. Met mijn 3 scrapsisters (Hey, girls!) heb ik heerlijk gebept en ik heb ook nog heel veel gedaan.
Ik heb van 2 HTKs van AkkeFietje alle LOs zo ver voorbereid dat er alleen nog foto's, titel en journaling aan moet worden toegevoegd.

Deze LOs heb ik gemaakt met materiaal uit de HTK van augustus 2007.
Wie bewaart die heeft wat! ;0))
Ik heb geen idee van welk merk het papier is, dat stond er niet bij deze keer.

* I had a wonderfull day yesterday. Talked a lot with my 3 scrapsisters (Hey, girls!) and I got a lot of scrapping done.
I made all the LOs from 2 HTKs from AkkeFietje.
All I need to do now is add photos, title and journaling.

These LOs were made with the materials from the kit from August 2007.
I have no idea what brand the papers are from, the description didn't say it this time.

Magneten

Ik krijg de vraag of de magneten nog wel op het bord blijven hangen met al dat papier er op.
Het antwoord is een volmondig 'ja'!
Mijn magneten houden nog steeds mijn papieren/tekeningen op hun plaats.

Het enige wat nu niet goed meer blijft hangen is mijn canvasmagneet.
Ik ga eens proberen of 'ie beter blijft hangen als ik er nog wat magnetisch tape opplak.
En anders met een magneet van BasicGrey.

* I'm getting the question whether my magnets still cling to the board with all this paper on it.
The answer is 'yes'!
My magnets still keep my papers/drawings in their place.

The only thing that's not sticking to it correctly is my canvasmagnet.
I'm going to try it with some more magnetic tape on the back.
If that doesn't work, I'll use a BasicGrey-magnet.

zaterdag 14 juni 2008

Pimped!

Dit magneetbord hangt al jaren in mijn keuken.
Ik noteer er mijn boodschappen op, schrijf er titels van boeken op die ik nog eens wil lezen, hang er tekeningen en andere dingen op met magneten, heel multi-functioneel.
Maar saai!
Daar moest dus iets mee gebeuren!

* This magneticboard has been hanging in my kitchen for years.
I jot down the groceries I need, books I want to read, put drawings on it with magnets, very multi-functional.
But boring!
Something had to be done!

En dit is hoe 'ie er nu uit ziet:

* And this is what it looks like now:

Omdat ik er zoveel papier op verwerkt heb, laat ik 'm als 2 meetellen voor de 100LO-challenge.
81 gedaan, nog 19 te gaan!

* 'Cause I used up so much paper, I think it's eligable for 2 LOs for the 100LO-challenge.
81 down, 19 to go!

vrijdag 13 juni 2008

SAG - project 3

Het laatste project van vorige week.
Onvoorstelbaar dat ik binnen een week alles afgemaakt heb.
Eindelijk eens geen UFOs erbij na een dag workshoppen!
We hebben gewerkt met gekleurd folie wat door een speciale lijm blijft plakken op papier en chipboard.
Helaas zie je dat op de scan niet echt goed.

Ik heb dit jaar al 83 pagina's gemaakt.
Onvoorstelbaar!

* The last project from last week.
Amazing that I finished everything within a week.
Finally no UFOs after a day of workshops!

We worked with colored foil that gets attatched to paper and chipboard by a special glue.
Unfortunatly you can't really see it on the scan.

I have made 83 pages already this year.

Amazing!

dinsdag 10 juni 2008

Vervelend / Annoying

Ik baal er van dat foto's soms wel groter willen laden en soms niet.
Ik baal er van dat ik het ene moment wel gebruik kan maken van een link en het volgende niet.

Ik heb zelf geklikt op het woord 'hier' in het bericht 'Architecture', maar als ik dat nu doe, dan laadt 'ie niet.
Balen!

Als je 'm toch graag groter wilt zien, klik dan links op 'Hier kun je...'.
Hij staat op pagina 2 in mijn album USA 2000.

* Bummer, when photos sometimes will become bigger when you click on them and sometimes they won't.
Bummer, when a link works one time and doesn't work the next.

I clicked on 'here' in my post 'Architecture', but when I do that now, it doesn't work.
Bummer!

If you would like to see it bigger, click on the left on 'Here you can.....'.
It's on page 2 of my USA 2000-album.

SAG - project 2

De 3e workshop die we zaterdag gevolgd hebben, was van Making Memories.
Op zich een grappig boekje gemaakt, maar helaas geen bijzondere, nieuwe techniek of zo.

* The 3th workshop we went to saturday was from MakingMemories.
In itself a funny little book, but no amazing, new techniques.


Architecture - Karen Burniston

Zoals beloofd de foto's van de binnenkant van de rechterpagina van deze LO.
Ziet er tof uit, he?

De foto van gisteren is niet te vergroten, maar hier kun je 'm wel groter zien.
* As promised the photos from the inside of the righthand-page of this LO.
Looks cool, doesn't it?

It's not possible to enlarge the photo from yesterday, but here you can see it a lot bigger.

maandag 9 juni 2008

Uniek / Unique

Ik geloof niet dat ik al eerder zo snel na een workshop het project heb afgemaakt.
Maar deze is dan ook wel heel bijzonder.

Dit is de LO van de workshop Architecture van Karen Burniston.
De binnenkant van de rechterpagina bevat het interactieve deel. Ik zal dat morgen op de foto zetten, want nu lukt dat niet meer.

Op de LO zitten foto's van Charleston. Mijn oom nam Zus en mij een dagje mee daar naartoe in 2000.
Die huizen daar zijn zo geweldig!
Ik zag me al helemaal zitten op zo'n porch.

Ik heb me trouwens uitgeleefd met de foam-blokjes, dus de scan is hier en daar niet scherp.
In het echt is 'ie dat gelukkig wel! ;0))

* I don't think I ever finished a project so soon after a workshop.
But this is a very amazing project.

This is the LO from the workshop Architecture by Karen Burniston.
The inside of the righthand-page contains the interactive part. I'll take a daylight shot tomorrow, 'cause that won't work now.

This LO contains photos of Charleston, SC. My uncle took Sis and me there for a day in 2000.
Those houses are awesome!
I could see myself sitting on one of those porches.

I went crazy with foam-dots, so the scan is somewhat blurry here and there.
Irl it's not blurry at all! ;0))

Vandaag kwam ik deze workshop tegen op de site van een Nederlandse scrapbook-winkel.
Zonder vermelding dat dit een project van Karen is.
Lijkt me toch niet echt de bedoeling van haar werk.....

* Today I came across this workshop on the site of a dutch scrapbook-shop.
Without mentioning that it's a project by Karen.
Don't think this is what's suppose to happen with her work.....

Tilda & Co - challenge 23

Er is weer eens post van mij terecht gekomen op het 'verdwenen' postkantoor.
Ik moest dus een nieuw kaartje maken.
Nooit erg om te doen!

Deze kaart telt meteen voor de challenge op Tilda & Co.
Je moest swirls gebruiken op een kaart en volgens mij telt dat achtergrond-papier mee.


* Again mail I sent ended up at the 'lost' post-office.
So I had to make a new card.
There are worse things!

This card is also for the challenge at Tilda & Co.
You had to use swirls on a card and I think the background-paper counts.

Die-cut blog-candy

Donalda geeft die-cuts weg als blog-candy.
Ze zien er helemaal geweldig uit!

* Donalda is giving die-cuts away as blog-candy.
They look awesome!

Nederlandse / Dutch blog-candy

Karin geeft wat geweldige blog-candy weg, omdat ze al meer dan 2500 hits op haar blog heeft gehad.

* Karin is giving away some amazing blog-candy, 'cause she has had more than 2500 hits on her blog.

zondag 8 juni 2008

#75 - 77 of this year

Deze LO komt uit de HTK van AkkFietje van januari 2008.
Dat was de eerste kit die ik volledig scrapte. Zonder foto's weliswaar.
Het is ook de laatste LO van deze kit waar nog foto's op moesten.
Ik heb nu alleen nog wat restjes over. Vikgens mij niet eens genoeg voor een kaart.

* This LO is from the AkkeFietje-kit from January 2008.
That was the first kit I fully scrapped. Without photos.
It's also the last LO from this kit that needed photos.
All I have left are scraps. I don't think there is even enough for a card.
Op de rechterpagina zit een boekje met nog meer foto's van onze wandeling.

There's a booklet on the righthand page with some more photos taken on our walk.

Ik had al een gat gemaakt in de page-protector, toen ik me bedacht dat het handiger was om het boekje er gewoon op te plakken.

Goede ideeën komen altijd achteraf.....

* I already cut a hole in the page-protector, when I thought it would be easiest to just attach it on top.

Good ideas always come after the fact.....


Scrap-A-Ganza

Ik was heel erg benieuwd hoe het zou zijn.
Ik ben met Zus in 2003 en 2004 naar een Scrapbookweekend geweest en de tweede viel toen heel zwaar tegen.
Workshops die 's avonds als make-and-take gegeven werden, scrap-workshops met materialen die rechtstreeks van het kaarten maken kwamen, geen nieuwe technieken of ideeën. Over het algemeen vielen de workshops gewoon heel erg tegen.
Heel erg jammer, want je verheugd je er enorm op en laten we eerlijk wezen, het is ook niet goedkoop!

Dit alles heeft mij er steeds van weerhouden om naar de SAG te gaan.
Ondanks alle enthousiaste verhalen van de mensen die er al jaren heen gaan.
En ondanks alle mooie projecten die ik erna steeds langs zie komen.

Thea wilde heel graag gaan en ik wilde het toch wel eens gaan proberen.
Ik heb er geen spijt van gehad!
Mooie locatie, lekkere lunch (champignon-soep, allerlei broodjes, salade), aardige mensen en workshops met nieuwe technieken en ideeën.

* I was very curious how it would be.
In 2003 and 2004 I went to a Scrapbookweekend with Sis and the second was very disappointing.
Workshops which at night were given as make-and-takes, scrap-workshops with materials that came from card-making, no new techniques or ideas. In general the workshops were very disappointing.
A pity, 'cause you are excited to go there and lets be honest, it's not cheap!

* All of this prevented me from going to SAG.
Despite all the enthousiastic stories from the peolpe who go there every year.
And despite all the beautiful projects I see afterwards.

*
Thea wanted to go and I wanted to give it a try.
And I'm not sorry I went there!
Nice location, nice lunch (mushroom-soup, alle kinds of sandwiches, salats), nice people and workshops with new techniques and ideas.

Ik ben zo'n geweldige scrapbooker; ik was mijn foto's en mijn camera vergeten.
Slim hoor!
Dus van mijn eerste workshop
Architecture gegeven door Karen Burniston heb ik geen foto's.

Haar project is weer helemaal geweldig!
Ik ben blij dat we de groene LO hebben gemaakt, alhoewel de roze er ook mooi uitziet.
Ik had hier foto's voor, maar heb toch besloten er andere voor te gebruiken.

Karen was donderdag bij AkkeFietje
en daar kon ik niet heen, maar ik heb wel de kits van het album en van de LO die ze voor die dag ontworpen had.
Daar moet ik eens rustig voor gaan zitten.

* I'm such an amazing scrapbooker; I forgot my photos and my camera.
Very smart!
So I don't have photos from my first workshop
Architecture by Karen Burniston.

* Her project is amazing as always!
I'm glad we made the green LO, although the pink looks good too.
I had photos for this project, but I've decided to use different photos.

* Karen thaught at AkkeFietje
last thursday and I couldn't go, but I have the kits for the album and for the LO she designed for that day.
I have to really take time to make them.

De tweede workshop 'Bling and thingz' werd gegeven door
Vicki Boutin.
Hier hebben we een transfer-techniek geleerd met een speciale lijm en gekleurd folie.

* The second workshop 'Bling and Thingz' was thaught by
Vicki Boutin.
Here we learned a transfer-technique with a special glue and colored foil.


Heel leuk resultaat, maar wat plakt die lijm!

* Real nice result, but that glue is so sticky!

We gebruikten ook hele mooie stempels van Fancy Pants op deze LO.
Na afloop ging zij alles opruimen en toen bleek dat ze wat stempels kwijt was.Nou waren een paar bloemetjes ook wel heel klein, dus die konden makkelijk ergens tussen raken, maar er waren ook grotere stempels weg.
Welcome to Holland!

Ik heb bij de winkels nog gekeken naar deze stempels, want ik vind ze wel heel erg mooi, maar ze waren mij veel te duur op dat moment.
Op zich zijn ze helemaal niet zo duur als je ziet wat je krijgt, maar als ik ze gekocht had, was mijn budget meteen al op!

* We also used real nice stamps by Fancy Pants on this LO.
After class she put everything back in place and found there were some stamps missing.
Some flower-stamps were really small and they could easily be overlooked, but there were also some bigger stamps gone.
Welcome to Holland!

* I looked for the stamps at the shops, but they were to expansive to me at the time.
They are not expansive at all when you see what you get for that price, but if I'd got them, my whole budget would be spent at once.

Juf van MM.
(Ik weet haar naam niet meer, weet eigenlijk ook niet of ze die gezegd heeft.)

Deze workshop ging echt over een product, in dit geval de 5th Avenue-lijn.
Ik vind dat zulk geweldig mooi papier, dat ik graag deze workshop wilde doen, maar eigenlijk was het qua techniek of ideeën niet veel bijzonders.

We kregen hier ontzettend veel spullen: allerlei papier uit deze lijn, lintjes, bloemetjes, knoopjes, 2 vellen stickers, pakje die-cuts.
Het kon niet op.

Ze ging zelf op een gegeven moment de zaal in om mensen te helpen en ze zei dat er op tafel nog wat bloemetjes, lintjes en knopen lagen en dat je wel wat mocht ruilen of pakken.
Dat hoef je tegen een Nederlander dus geen tweede keer te zeggen!
In no-time was alles, op de knopen na, op.
Mensen knipten hele stukken lint af, die dan snel in hun tas verdwenen.
Ik heb me echt plaatsvervangend zitten schamen!
Zoiets doe je toch niet? We kregen echt mega-veel spullen.
En toen gaf ze ook nog allerlei dingen weg en echt niet de minste dingen.

* Teacher from
MM.
(Forgot her name. Not sure she did tell us.)

* This workshop was all about a scrapbook-line, 5th Avenue.
I think this line is so amazing, that I wanted to take this class, but there were no techniques or new ideas.

* They gave us so much stuff at this workshop: paper from this line, flowers, buttons, ribbon, 2 sheets of stickers and a package of die-cuts.
There was no end to it.

* When we were well on our way with the project, she went into the room to help people and she said there were some flowers, ribbons and buttons on the table and that you could get some extra or exchange something.
You don't have to say that twice to dutch people!
In no time at all, everything, except for the buttons, was gone.
People cut whole lengths of ribbon and they quickly went into their bags.
I was really ashamed of my fellow dutch-women!
You don't do that! They already gave us so much.
And then she even gave away some amazing prices.

Ik moest vandaag echt bijkomen. Ergens gistermiddag kwam er een hoofdpijn opzetten die zich helaas flink heeft door gezet.
De prijs die ik soms moet betalen voor een dag weg.
Maar goed, de dag was in ieder geval zeer geslaagd!

Een volgende keer wil ik echt weer gaan.
Een dag vind ik mooi.
Misschien dan met een workshop extra, maar dan geen workshop over een lijn, maar echt iets met technieken.

* I really had to recover today.
Sometime yesterday-afternoon a headache started and it came full blow today.
The price I sometimes have to pay for a day out.
But all in all, it was a very good day!

* The next time I'll go again.
One day is enough, maybe with an extra workshop.
But no workshops about a product-line, but about a technique.