CLICK HERE FOR FREE BLOG LAYOUTS, LINK BUTTONS AND MORE! »

zondag 31 augustus 2008

1e schooldag (-weken) / 1st day (weeks) of school

Het is toch elk jaar weer heel spannend, die 1e schooldag.
Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar zeker ook voor de juf!
De laatste nacht van de vakantie slaap ik altijd slecht. Bang dat ik dingen vergeten ben? Bang dat ik me verslaap?
Na al die jaren in het onderwijs weet ik het nog niet. Maar slecht slapen doe ik!

's Morgens vroeg er uit, vroeg naar school en nog een laatste blik in het lokaal.
Na de koffie komen de kinderen binnen.
2 van hen hebben het heel moeilijk, ze staan te huilen en willen hun papa of mama eigenlijk niet los laten.
Hoe moeilijk het ook is voor de papa's en mama's, ze moeten er op vertrouwen dat het goed komt en weggaan. Hoe moeilijk dat ook is.....

Onverwachts beginnen we de dag met een verjaardag.
Er staat niets klaar, er is geen kroon, geen kaart om mee langs de juffen te gaan, een heel erg uitgeklede verjaardag dus.
Heel jammer voor het kind dat vorige week jarig was.
Maar we konden vanwege de traktatie niet wachten tot 's middags.

Terwijl ze hun druifjes eten, lees ik het verhaal voor van Rik.
Rik gaat voor het eers naar groep 3, maar hij vindt het heel eng omdat hij nog niet kan lezen.
Een geweldig verhaal om groep 3 mee te beginnen, want in elke groep zitten kinderen die dit heel goed herkennen!

Ze leren het woordje 'ik' en gaan aan de slag met een ik-boekje.
Dat mag ook vandaag al meteen mee naar huis.
Kunnen ze laten zien wat ze gedaan hebben vandaag.
Er wordt ook nog gerekend en geschreven.
En gelukkig is er ook tijd om te spelen!

Wij werken niet klassikaal, de kinderen krijgen een taakkaart waarop staat wat ze moeten doen op een dag. Ze mogen zelf kiezen in welke volgorde ze hun werk doen.
Natuurlijk laat ik de 1e weken alles eerst zien in de kring. Zo'n taakkaart lezen is nog best moeilijk.
Alhoewel elk jaar de meeste kinderen na een week al heel goed weten hoe het werkt.

Nadat ze hebben gedaan wat 'moet', is er altijd nog genoeg tijd voor wat 'mag'.
In de loop der weken wordt het werk op de taakkaart uitgebreid, er komen steeds meer werkjes bij.
En tussen de taakkaarten is verschil. Als kinderen meer aankunnen, krijgen ze meer.
En kinderen die daar nog niet aan toe zijn, krijgen minder/ander werk.
Het werk en de instructie is op niveau.
Nu is de instructie nog veel met de hele groep in de kring.
Maar langzamerhand gaat dat veranderen.
Blijft een groepje langer in de kring voor extra instructie en gaat de rest al aan het werk.
Maar zo ver zijn we nog niet!

Ondanks dat ons verschil met groep 2 kleiner is dan op de meeste scholen, blijft het verschil groot.
En moeten de kinderen heel erg wennen, maar na 2 weken zijn de kinderen al aardig gewend.
De juf ook. Ik zie welke kinderen mijn hulp harder nodig hebben dan anderen.
Ik vind het altijd zo geweldig om te zien dat een groot deel van de kinderen 'vanzelf' gaat.
Als ik ze maar genoeg uitdaag, dan ontwikkelen ze zich.
En ik? Ik heb mijn handen vrij voor de kinderen die mij nog heel hard nodig hebben.
*
It's always exciting, that 1st day of school.
Not just for the kids and their parents, but also for the teacher!
I always have a bad night sleeping on the last night of vacations. Afraid I forgot something? Afraid I'll oversleep?
After all these years in education I still don't know. But sleeping is hard that night!

An early start in the morning, going to schoole early, taking a last look of the room.
After coffee the kids come in.
2 of them are having a real hard time, they are crying and don't want to let go of their mom or dad.
As difficult as it is for the moms and dads, they have to trust that everything will be okay and leave.
As hard as that is.....

We are having an unexpected birthdayparty.
Nothing is prepared, no crown, no card to use when he visits the other teachers, a very small party.
Too bad for the boy who had his birthday last week.
But because of the gifts he made, we couldn't wait intil the afternoon.

While they are eating their grapes, I read a story about Rik.
Rik is going to 1st grade for the 1st time, but he's afraid, 'cause he can't read yet. (Perfectly normal in the Netherlands.)
A great story to start the 1st day with, 'cause in every class there are kids who really relate to Rik!

The learn the word 'ik' (=I) and they make an I-book that they can take home today to show what they did.
We also do math and writing.
And there is luckily also time to play!

Our system works differently than most schools.
We don't all do the same work at the same time.
They get a card that tells them what work they have to do on a day. They can choose in which order they want to do their work.
The 1st weeks I show them everything they have to do when we sit in a circle. (I'm wondering what the name for that is in english. Maybe someone can help me with this.)
And each year a lot of the kids know how to work with their card after only 1 week.

After doing what they 'have' to do, there's still enough time to do what they 'want' to do.
In the coming weeks the work they have to do will increase.
And there's a difference in the cards. Kids that can handle more already get more work.
And the once that are not ready yet, get less/different work.
The work and the instructions they get are at their level.
Now the instructions are mostly with the whole group in the circle.
But slowly this will change.
A group will stay in the circle for some extra instruction and the others will start on their work.
But we are not there yet!

Despite the fact that the difference between Kindergarten and 1st grade is not as big as it is in most schools, there's still a big difference.
And the kids really have to get used to the way we work, but after 2 weeks, most of them have settled in.
And so has the teacher. I see who need my help more than others.
It's always so amazing to see, that a large part of a class develope by 'themselves'.
As long as I challenge them enough, they will develope.
And me? I ahve my hands free for those who really need my help a lot.

1 reacties:

Marieke zei

Hoi Arianne,

Ik ben weer terug van vakantie en heb me even bijgelezen op je blog.
Wat leuk om iets over je werk te lezen!

Groetjes,
Marieke

zondag 31 augustus 2008

1e schooldag (-weken) / 1st day (weeks) of school

Het is toch elk jaar weer heel spannend, die 1e schooldag.
Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar zeker ook voor de juf!
De laatste nacht van de vakantie slaap ik altijd slecht. Bang dat ik dingen vergeten ben? Bang dat ik me verslaap?
Na al die jaren in het onderwijs weet ik het nog niet. Maar slecht slapen doe ik!

's Morgens vroeg er uit, vroeg naar school en nog een laatste blik in het lokaal.
Na de koffie komen de kinderen binnen.
2 van hen hebben het heel moeilijk, ze staan te huilen en willen hun papa of mama eigenlijk niet los laten.
Hoe moeilijk het ook is voor de papa's en mama's, ze moeten er op vertrouwen dat het goed komt en weggaan. Hoe moeilijk dat ook is.....

Onverwachts beginnen we de dag met een verjaardag.
Er staat niets klaar, er is geen kroon, geen kaart om mee langs de juffen te gaan, een heel erg uitgeklede verjaardag dus.
Heel jammer voor het kind dat vorige week jarig was.
Maar we konden vanwege de traktatie niet wachten tot 's middags.

Terwijl ze hun druifjes eten, lees ik het verhaal voor van Rik.
Rik gaat voor het eers naar groep 3, maar hij vindt het heel eng omdat hij nog niet kan lezen.
Een geweldig verhaal om groep 3 mee te beginnen, want in elke groep zitten kinderen die dit heel goed herkennen!

Ze leren het woordje 'ik' en gaan aan de slag met een ik-boekje.
Dat mag ook vandaag al meteen mee naar huis.
Kunnen ze laten zien wat ze gedaan hebben vandaag.
Er wordt ook nog gerekend en geschreven.
En gelukkig is er ook tijd om te spelen!

Wij werken niet klassikaal, de kinderen krijgen een taakkaart waarop staat wat ze moeten doen op een dag. Ze mogen zelf kiezen in welke volgorde ze hun werk doen.
Natuurlijk laat ik de 1e weken alles eerst zien in de kring. Zo'n taakkaart lezen is nog best moeilijk.
Alhoewel elk jaar de meeste kinderen na een week al heel goed weten hoe het werkt.

Nadat ze hebben gedaan wat 'moet', is er altijd nog genoeg tijd voor wat 'mag'.
In de loop der weken wordt het werk op de taakkaart uitgebreid, er komen steeds meer werkjes bij.
En tussen de taakkaarten is verschil. Als kinderen meer aankunnen, krijgen ze meer.
En kinderen die daar nog niet aan toe zijn, krijgen minder/ander werk.
Het werk en de instructie is op niveau.
Nu is de instructie nog veel met de hele groep in de kring.
Maar langzamerhand gaat dat veranderen.
Blijft een groepje langer in de kring voor extra instructie en gaat de rest al aan het werk.
Maar zo ver zijn we nog niet!

Ondanks dat ons verschil met groep 2 kleiner is dan op de meeste scholen, blijft het verschil groot.
En moeten de kinderen heel erg wennen, maar na 2 weken zijn de kinderen al aardig gewend.
De juf ook. Ik zie welke kinderen mijn hulp harder nodig hebben dan anderen.
Ik vind het altijd zo geweldig om te zien dat een groot deel van de kinderen 'vanzelf' gaat.
Als ik ze maar genoeg uitdaag, dan ontwikkelen ze zich.
En ik? Ik heb mijn handen vrij voor de kinderen die mij nog heel hard nodig hebben.
*
It's always exciting, that 1st day of school.
Not just for the kids and their parents, but also for the teacher!
I always have a bad night sleeping on the last night of vacations. Afraid I forgot something? Afraid I'll oversleep?
After all these years in education I still don't know. But sleeping is hard that night!

An early start in the morning, going to schoole early, taking a last look of the room.
After coffee the kids come in.
2 of them are having a real hard time, they are crying and don't want to let go of their mom or dad.
As difficult as it is for the moms and dads, they have to trust that everything will be okay and leave.
As hard as that is.....

We are having an unexpected birthdayparty.
Nothing is prepared, no crown, no card to use when he visits the other teachers, a very small party.
Too bad for the boy who had his birthday last week.
But because of the gifts he made, we couldn't wait intil the afternoon.

While they are eating their grapes, I read a story about Rik.
Rik is going to 1st grade for the 1st time, but he's afraid, 'cause he can't read yet. (Perfectly normal in the Netherlands.)
A great story to start the 1st day with, 'cause in every class there are kids who really relate to Rik!

The learn the word 'ik' (=I) and they make an I-book that they can take home today to show what they did.
We also do math and writing.
And there is luckily also time to play!

Our system works differently than most schools.
We don't all do the same work at the same time.
They get a card that tells them what work they have to do on a day. They can choose in which order they want to do their work.
The 1st weeks I show them everything they have to do when we sit in a circle. (I'm wondering what the name for that is in english. Maybe someone can help me with this.)
And each year a lot of the kids know how to work with their card after only 1 week.

After doing what they 'have' to do, there's still enough time to do what they 'want' to do.
In the coming weeks the work they have to do will increase.
And there's a difference in the cards. Kids that can handle more already get more work.
And the once that are not ready yet, get less/different work.
The work and the instructions they get are at their level.
Now the instructions are mostly with the whole group in the circle.
But slowly this will change.
A group will stay in the circle for some extra instruction and the others will start on their work.
But we are not there yet!

Despite the fact that the difference between Kindergarten and 1st grade is not as big as it is in most schools, there's still a big difference.
And the kids really have to get used to the way we work, but after 2 weeks, most of them have settled in.
And so has the teacher. I see who need my help more than others.
It's always so amazing to see, that a large part of a class develope by 'themselves'.
As long as I challenge them enough, they will develope.
And me? I ahve my hands free for those who really need my help a lot.

1 opmerking:

Marieke zei

Hoi Arianne,

Ik ben weer terug van vakantie en heb me even bijgelezen op je blog.
Wat leuk om iets over je werk te lezen!

Groetjes,
Marieke